Spolupracujeme

 
Mokřady z.s. v síti neziskovek:
 
Jsme členy neformální sítě nevládních neziskových organizací Vysočiny pro přírodu zastřešená Sdružením Krajina. Hlavním smyslem je tolik potřebná výměna informací a spolupráce. Naši (první) prezentaci ze setkání neziskovek z 10.12.2011 naleznete na videu zde.

Nabízíme tímto též spolupráci dalším neziskovým organizacím, skupinám či jednotlivcům, kteří mají podobné zaměření a smýšlení jako my.

           

Dalšími členy sítě jsou:

ZO ČSOP Dalečín
Český zahrádkářský svaz Jinošov
ZO ČSOP Náměšťské rybníky

 


 

Úzce spolupracujeme s našimi "mateřskými" organizacemi:

 
                 

                ČSOP Jihlava                            Pobočka české ornitologické společnosti na Vysočině

                (Mokřady z.s. jsou od roku 2015 kolektivními členy České společnosti ornitologické)

 


 

V péči o lokality a na akcích pro veřejnost spolupracujeme s organizacemi:

 
                                               

                                                     

.
                                           
.

                 ZŠ O.Březiny                    

.
... a s dalšími (neorganizovanými) lidmi   
 
 

Děkujeme donátorům, bez kterých by se naše činnost neobešla:

 
                
                   

 


 

Péči o lokality provádíme po dohodě a ve spolupráci s vlastníky a nájemci pozemků, v neposlední řadě tedy děkujeme i jim:

Statutární město Jihlava   web
Město Stříbro   web
Město Rokycany   web
Obec Nadějov   web
Obec Lavičky   web
Obec Kostelní Myslová   web
Obec Hodice   web
Obec Pavlov (u Stonařova)   web
Městys Kamenice u Jihlavy   web
Městys Křižanov   web
Státní pozemkový úřad   web
Královská kanonie premonstrátů na Strahově   web
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR   web
Vyšší a střední škola Farmeko   web
a soukromí vlastníci pozemků

 

|  nahoru na stránku  |


Mokřady z.s.

            

TOPlist