Naše dokumenty

 
Logo spolku Mokřady - ochrana a management:
.
.
Přihláška do spolku Mokřady - ochrana a management:
.
Stanovy spolku Mokřady - ochrana a management:
.
Souhrnné zprávy o činnosti našeho spolku:
.
Souhrnné fotografické prezentace činnosti našeho spolku:
.
Výsledky biologických průzkumů lokalit (řazeno chronologicky):
 
K dispozici jsou v pdf následující podrobné závěrečné zprávy z průzkumů lokalit v naší péči i dalších mokřadních lokalit. V případě zájmu o některou ze zpráv zašlete Vaši žádost na e-mail: jaromir.mastera@gmail.com . Základní informace o tom co žije a roste na lokalitách v naší péči je uvedena v sekci Pozemkový spolek u jednotlivých lokalit.
.
   Smrčenský potok - výsledky biologického průzkumu  (2006)
   Inventarizační průzkum motýlů v bývalých VVP Pístov a Vílanec  (2009) - dokument Pobočky ČSO na Vysočině
   Inventarizační průzkumy u Popického rybníka  (2010) - dokument Pobočky ČSO na Vysočině
   Inventarizační průzkumy u Rančířovského Okrouhlíku  (2010) - dokument Pobočky ČSO na Vysočině
   Zoologické průzkumy Pístovských mokřadů  (2010) - dokument Pobočky ČSO na Vysočině
   Botanický průzkum Pístovských mokřadů  (2011) - dokument Pobočky ČSO na Vysočině
.
  Průzkumy lokalit čolka velkého  (2012)
   Průzkumy mokřadů u Jihlavy  (2012)
   Průzkumy mokřadů u rybníka Ochoz  (2012)
   Průzkumy mokřadů u Nového Štockého rybníka  (2012)
   Průzkumy lokalit kuňky obecné  (2013)
  Průzkumy mokřadů na Jihlavsku  (2013)
   Průzkumy Petrkovských mokřadů  (2013)
   Průzkumy Lesnovských mokřadů  (2013)
   Průzkumy mokřadů U Kněžského Dvora  (2014)
   Průzkumy Vílanecké střelnice  (2014)
   Průzkumy mokřadů u Záborné  (2014)
   Průzkumy mokřadů v Železné Dolině  (2014)
   Průzkumy mokřadu Hliniště  (2015)
   Zoologické průzkumy Rančířovského Okrouhlíku  (2015)
   Průzkumy mokřadu Zoulinky  (2015)
   Botanický průzkum Rančířovského Okrouhlíku 2016  (2016)
   Průzkumy lesních mokřadů u Myslibořic  (2016)
   Průzkumy mokřadu u Valče  (2016)
   Průzkumy Ústrašínských mokřadů  (2016)
   Botanický průzkum VVP Rokycany  (2017)
   Průzkumy lokality Popický rybník 2017  (2017)
   Průzkumy Pístovských mokřadů 2017  (2017)
.
Zprávy z transferů obojživelníků a dalších činností a akcí (řazeno chronologicky):
.
   Zpráva o činnosti v bývalém VVP Pístov v roce 2008 - dokument Pobočky ČSO na Vysočině
   Pístovské mokřady v roce 2009 (fotoprezentace) - dokument Pobočky ČSO na Vysočině
   Pístovské mokřady 2009 - zpráva o činnosti - dokument Pobočky ČSO na Vysočině
   U Borovinky 2007-2010 - zpráva o činnosti - dokument Pobočky ČSO na Vysočině
   U Popického rybníka 2010 - zpráva o činnosti - dokument Pobočky ČSO na Vysočině
   Pístovské mokřady 2008-2010 - zpráva o činnosti - dokument Pobočky ČSO na Vysočině
   Pístovské mokřady v roce 2011 - dokument Pobočky ČSO na Vysočině
   Obnova biotopů na Pístovských mokřadech  (2011) - dokument Pobočky ČSO na Vysočině
.

 
Informační panely a cedulky:
.
Navštivte naše lokality! Na téměř všech je nějaká informační cedulka (zalaminované A4), na Pístovských mokřadech i informační panel (první byl v létě 2016 zničen vandaly, nový je nyní jen v odlehčené verzi). V roce 2016 byl osazen infopanel k Rančířovskému Okrouhlíku a tři menší panely v lokalitě Kalvárie v Jihlavě. V roce 2017 jsme vyrobili a osadili informační panel na lokalitu Ochoz, v roce 2018 na lokalitu Lesnovské mokřady a na další roky plánujeme další.
 
 
Naše prezentace (přednášky) a publikace (řazeno chronologicky):
.
   Obojživelníci Vysočiny  (2017) publikaci vydala Pobočka ČSO na Vysočině
 
 
Naše postery:
 
    O sdružení Mokřady (2012)                                   Bagr ve službách ochrany přírody (2014)
   Pod Ochozem (2014)                                            Nadějovské nivy (2014)
   Mokřady u Měšína (2014)                                      Hulišťata (2014)
   Horní Ilmik (2014)                                                 Dolní Bradlo (2014)
   Pod Brejlovským (2014)                                        Rančířovský Okrouhlík A (2014)
   Pístovské mokřady B (2014)                                  Rychtářský rybník (2014)

 

TOPlist