Naše dokumenty

 
Logo spolku Mokřady:
.
.
Přihláška do spolku Mokřady:
.
Stanovy spolku Mokřady:
.
Závěrečné souhrnné zprávy o činnosti našeho spolku:
.
Souhrnné fotografické prezentace činnosti našeho spolku:
.
Výsledky biologických průzkumů lokalit (řazeno chronologicky):
 
K dispozici jsou v pdf následující podrobné závěrečné zprávy z průzkumů lokalit v naší péči i dalších mokřadních lokalit. V případě zájmu o některou ze zpráv zašlete Vaši žádost na e-mail: jaromir.mastera@gmail.com . Základní informace o tom co žije a roste na lokalitách v naší péči je uvedena v sekci Pozemkový spolek u jednotlivých lokalit.
.
   Smrčenský potok - výsledky biologického průzkumu  (2006)
   Inventarizační průzkum motýlů v bývalých VVP Pístov a Vílanec  (2009) - dokument Pobočky ČSO na Vysočině
   Inventarizační průzkumy u Popického rybníka  (2010) - dokument Pobočky ČSO na Vysočině
   Inventarizační průzkumy u Rančířovského Okrouhlíku  (2010) - dokument Pobočky ČSO na Vysočině
   Zoologické průzkumy Pístovských mokřadů  (2010) - dokument Pobočky ČSO na Vysočině
   Botanický průzkum Pístovských mokřadů  (2011) - dokument Pobočky ČSO na Vysočině
.
  Průzkumy lokalit čolka velkého  (2012)
   Průzkumy mokřadů u Jihlavy  (2012)
   Průzkumy mokřadů u rybníka Ochoz  (2012)
   Průzkumy mokřadů u Nového Štockého rybníka  (2012)
   Průzkumy lokalit kuňky obecné  (2013)
  Průzkumy mokřadů na Jihlavsku  (2013)
   Průzkumy Petrkovských mokřadů  (2013)
   Průzkumy Lesnovských mokřadů  (2013)
   Průzkumy mokřadů U Kněžského Dvora  (2014)
   Průzkumy Vílanecké střelnice  (2014)
   Průzkumy mokřadů u Záborné  (2014)
   Průzkumy mokřadů v Železné Dolině  (2014)
   Průzkumy mokřadu Hliniště  (2015)
   Zoologické průzkumy Rančířovského Okrouhlíku  (2015)
   Průzkumy mokřadu Zoulinky  (2015)
   Botanický průzkum Rančířovského Okrouhlíku 2016
   Průzkumy lesních mokřadů u Myslibořic  (2016)
   Průzkumy mokřadu u Valče  (2016)
   Průzkumy Ústrašínských mokřadů  (2016)
   Botanický průzkum VVP Rokycany  (2017)
   Průzkumy lokality Popický rybník 2017
   Průzkumy Pístovských mokřadů 2017
   Botanické průzkumy lokalit čolka velkého 2018
   Průzkumy bezobratlých na Pístovských mokřadech 2018
   Průzkumy bezobratlých v lokalitě Popický rybník 2018
   Průzkumy pískovny u Popic  (2018)
   Průzkumy lokality u Kuchyňky  (2019)
   Průzkumy pískovny u Svitav  (2019)
   Zoologické průzkumy Lesnovských mokřadů 2019
   Zoologické průzkumy lokalit čolka velkého 2019
.
Zprávy z transferů obojživelníků a dalších činností a akcí (řazeno chronologicky):
.
   Zpráva o činnosti v bývalém VVP Pístov v roce 2008 - dokument Pobočky ČSO na Vysočině
   Pístovské mokřady v roce 2009 (fotoprezentace) - dokument Pobočky ČSO na Vysočině
   Pístovské mokřady 2009 - zpráva o činnosti - dokument Pobočky ČSO na Vysočině
   U Borovinky 2007-2010 - zpráva o činnosti - dokument Pobočky ČSO na Vysočině
   U Popického rybníka 2010 - zpráva o činnosti - dokument Pobočky ČSO na Vysočině
   Pístovské mokřady 2008-2010 - zpráva o činnosti - dokument Pobočky ČSO na Vysočině
   Pístovské mokřady v roce 2011 - dokument Pobočky ČSO na Vysočině
   Obnova biotopů na Pístovských mokřadech  (2011) - dokument Pobočky ČSO na Vysočině
.

 
Informační panely a cedulky:
.
Navštivte naše lokality! Na téměř všech je nějaká informační cedulka (zalaminované A4), na Pístovských mokřadech i informační panel (první byl v létě 2016 zničen vandaly, nový je nyní jen v odlehčené verzi). V roce 2016 byl osazen infopanel k Rančířovskému Okrouhlíku a tři menší panely v lokalitě Kalvárie v Jihlavě. V roce 2017 jsme vyrobili a osadili informační panel na lokalitu Ochoz, v roce 2018 na lokalitu Lesnovské mokřady. Začátkem roku 2019 jsme osadili tři infromační panely do mokřadní učebny Skalka a na podzim pak infopanel na Hliniště. Na další roky plánujeme další.
 
 
Naše prezentace (přednášky) a publikace (řazeno chronologicky):
.
   Obojživelníci Vysočiny  (2017) publikaci vydala Pobočka ČSO na Vysočině
 
 
Naše postery:
 
    O sdružení Mokřady (2012)                                   Bagr ve službách ochrany přírody (2014)
   Pod Ochozem (2014)                                            Nadějovské nivy (2014)
   Mokřady u Měšína (2014)                                      Hulišťata (2014)
   Horní Ilmik (2014)                                                 Dolní Bradlo (2014)
   Pod Brejlovským (2014)                                        Rančířovský Okrouhlík A (2014)
   Pístovské mokřady B (2014)                                  Rychtářský rybník (2014)
 
 

|  nahoru na stránku  |


Mokřady z.s.