Pro vodu v krajině- s Nadací Partnerství

 
V letech 2012 až 2014 jsme realizovali tři projekty Pro vodu v krajině za podpory Nadace Partnerství. Zde je jejich přehled s fotogaleriemi:
 
 

 

2012.   Mokřady nad Rančířovským Okrouhlíkem

Projekt „Mokřady nad Rančířovským Okrouhlíkem“ byl realizován v roce 2012 za finanční podpory od Nadace Partnerství prostřednictvím nadačního programu pro vodu v krajině. Hlavními cíli projektu bylo vytvoření nových doposud na lokalitě chybějících vodních biotopů a tím i podpora malých vodních prvků v krajině okolí Jihlavy, dále péče o mokřady a stávající vodní prvky (tůně), s aktivním zapojením veřejnosti a dětí. Neméně důležitým cílem byla osvěta veřejnosti a ekologická výchova dětí v oblasti mokřadů, tůní, jejich významu pro zadržování vody v krajině a mikroklima, a pro podporu biodiverzity ohrožených vodních organismů (s důrazem na obojživelníky).

Fotogalerie:
 
 

 

2013.   Lesnovské mokřady

Projekt „Lesnovské mokřady“ byl realizován v roce 2013 za finanční podpory od Nadace Partnerství prostřednictvím nadačního programu pro vodu v krajině. Projekt zahrnoval realizaci několika opatření za účelem zadržení vody v krajině, podpory ohrožených druhů rostlin a živočichů, osvěty veřejnosti a ekologické výchovy.
V lokalitě v prámci projektu proběhlo několik akcí pro veřejnost a děti (s výkladem a ukázkami živočichů a rostlin) - bagrování s veřejností, ruční hloubení tůní s veřejností; proběhla přednáška o významu tůní a mokřadů pro zadržení vody v krajině a podporu biodiverzity, byly provedeny prořezávky náletových dřevin, strojně i ručně bylo zbudováno několik tůní a proběhla první část opravy hráze rybníka.
 
Fotogalerie:
 
 

 

2014.   Revitalizace mokřadu ve Žlebech

Projekt „Revitalizace mokřadu ve Žlebech“ byl realizován v roce 2014 za finanční podpory od Nadace Partnerství prostřednictvím nadačního programu pro vodu v krajině. Projekt zahrnoval realizaci několika opatření za účelem zadržení vody v krajině, podpory ohrožených druhů rostlin a živočichů, osvěty veřejnosti a ekologické výchovy.
V rámci projektu bylo ručně i strojně vyhloubeno či obnoveno několik menších tůní, provedeny prořezávky náletových dřevin na různých místech mokřadu, pokoseny zbytky mokřadních luk, a proběhlo zde několik akcí pro veřejnost a děti (s výkladem a ukázkami živočichů a rostlin) - Pojďte s námi za žábami, exkurze s ručním kopáním tůní, bagrování s veřejností atd. Realizována byla též přednáška o významu tůní a mokřadů pro zadržení vody v krajině a podporu biodiverzity.

     •  tisková zpráva

Fotogalerie:
           
                        
 
Děkujeme Nadaci Partnerství za podporu výše uvedených projektů!
 

|  nahoru na stránku  |


Mokřady z.s.