Spolupracujeme

 
Mokřady z.s. v síti neziskovek:
 
Jsme členy neformální sítě nevládních neziskových organizací Vysočiny pro přírodu zastřešená Sdružením Krajina. Hlavním smyslem je tolik potřebná výměna informací a spolupráce. Naši (první) prezentaci ze setkání neziskovek z 10.12.2011 naleznete na videu zde.

Nabízíme tímto též spolupráci dalším neziskovým organizacím, skupinám či jednotlivcům, kteří mají podobné zaměření a smýšlení jako my.

           

Dalšími členy sítě jsou:

ZO ČSOP Dalečín
Český zahrádkářský svaz Jinošov
ZO ČSOP Náměšťské rybníky

 


 

Úzce spolupracujeme s našimi "mateřskými" organizacemi:

 
                 

                ČSOP Jihlava                            Pobočka české ornitologické společnosti na Vysočině

                (Mokřady z.s. jsou od roku 2015 kolektivními členy České společnosti ornitologické)

 


 

V péči o lokality a na akcích pro veřejnost spolupracujeme s organizacemi:

 
                                               

                                                     

.
                                           
.

                 ZŠ O.Březiny                             

.
... a s dalšími (neorganizovanými) lidmi   
 
 

Děkujeme donátorům, bez kterých by se naše činnost neobešla:

 
                
                   
 
               
 
    a několika soukromým dárcům!

 


 

Péči o lokality provádíme po dohodě a ve spolupráci s vlastníky a nájemci pozemků, v neposlední řadě tedy děkujeme i jim:

Statutární město Jihlava   web
Město Stříbro   web
Město Rokycany   web
Obec Nadějov   web
Obec Lavičky   web
Obec Kostelní Myslová   web
Obec Hodice   web
Obec Pavlov (u Stonařova)   web
Obec Stanoviště   web
Obec Pozdeň   web
Obec Onomyšl
Městys Kamenice u Jihlavy   web
Městys Křižanov   web
Státní pozemkový úřad   web
Královská kanonie premonstrátů na Strahově   web
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR   web

a řada soukromých vlastníků pozemků

 

|  nahoru na stránku  |


Mokřady z.s.