Srovnávací fotografie

 
Prezentace vzájemného porovnávání vzhledu námi obnovených nebo vybudovaných tůní v průběhu času a v jednotlivých obdobích roku. Fotografie jsou průběžně doplňovány.

 

 

Na snímku vlevo nahoře je čerstvě vybudovaná nádrž z listopadu 2009, nahoře vpravo tatáž nádrž ze září 2011 a vlevo dole z října 2014


 

Vlevo nahoře čerstvě vybudovaná nádrž z listopadu 2009, nahoře napravo táž nádrž z června 2011 a dole vlevo z října 2014


 

Vlevo obnovená tůň z října 2009, vpravo stejná tůň z června 2010.


 

Vlevo plocha připravená k ručnímu vyhloubení tůně (odstranění náletových dřevin), vpravo tůň bezprostředně po vybudování (říjen 2011)


 

Vlevo právě vybudovaná tůň z dubna 2011, vpravo stejná tůň z října 2011


 

Vlevo listopad 2009, vpravo říjen 2011.


 

Vlevo duben 2009, vpravo říjen 2011.


 

Vlevo nahoře stav po vykácení dřevin, vpravo nahoře stav bezprostředně po vybudování tůně a snímek vlevo dole stav po dalších dvou dnech, říjen 2011.


 

Vlevo listopad 2009, vpravo říjen 2011.


Zleva doprava a shora dolů. Tůň z 8/2008 bezprostředně po vybudování, dále stav po první obnově z 8/2011, následuje zimní foto 2/2012 a pozdně letní foto z 8/2014


11/2008 je počáteční stav, 3/2009 je stav po částečné obnově, 5/2010 kompletní obnova tůně. Další snímky bez zásahu.


 

Zleva doprava a shora dolů - tůň krátce po vybudování v březnu 2010, dále listopad 2011 a únor 2012.


 

Zleva doprava ashora dolů. Kaskáda dvou nově vybudovaných tůní z ledna 2010, dále stav z listopadu 2011 a z února 2012.


 

Zleva doprava a shora dolů - kaskáda obnovených tůní z dubna 2011, dále vzhled v listopadu téhož roku a poslední z února 2012.


 

Vlevo nádrž vybudovaná již v roce 2003, dále stav z listopadu 2011 a z února 2012. Nádrž již prošla za dobu své existence obnovou.


 

Vlevo snímek plochy z února 2011 po vykácení dřevin, napravo snímek z listopadu 2011 po vybudování tůně o velikosti cca 100 m2 ze září téhož roku.


   

Táž situace a časy jako u předchozí dvojice fot, jen z jiného pohledu.


 

A dotřetice stejná situace jako výše.


 

Vlevo vybudovaná tůň vyfotografovaná v listopadu 2011, vpravo stejná tůň v únoru 2012.


Vlevo tůň vybudovaná v létě 2011 a vyfotografovaná v listopadu 2011, vpravo stav v únoru 2012.


Vlevo leden 2010 bezprostředně po vybudování, vpravo únor 2012.


Vlevo nahoře plocha bezprostředně po vykácení, vpravo nahoře částečně vyhloubená tůň, vlevo dole čerstvě vybudovaná tůň o ploše 280 m2, vpravo dole kompletní naplněná tůň. Časový odstup prvního a posledního snímků 10 dní.


Dlouhodobá ruční obnova zcela zazemněné a dřevinami zarostlé nádrže. Předpokládaná délka obnovování 4 roky (2011 - 2014).


Všechny tyto snímky jsou pořízeny v rozsahu jednoho týdne. Zde se jednalo pouze o kácení pro prosvětlení lokality Sochorov.


Čerstvě vybudovaná nádrž a její naplnění vodou po dvou měsících.


Snímek 1/2012 původní stav bez zásahu až po ruční vybudování a přirozené naplnění vodou z 11/2012. Lokalita Měšín.


Stejná lokalita a místo jako v předchozím případě, jen z jiného pohledu.


Ruční obnova tůně v olšině na lokalitě Nadějovské nivy.


Strojní vybudování drobné tůně bezprostředně po vyhloubení a stav po dvou měsích po zaplavení vodou. Lokalita Nadějovské nivy.


Strojní vybudování tůní v rákosině. Lokalita Nadějovské nivy.


Plocha po  vykácení a následném ručním vybudování tůně. Lokalita Ochoz.

Vlevo plocha po vykácení, vpravo po ručním vybudování tůně. Tyto dva snímky dělí přibližně 14 dní. Lokalita Ochoz.


Stejná plocha jako v předchozím případě, jen z jiného pohledu. Lokalita Ochoz.


Vlevo plocha po vykácení připravená na ruční budování tůně, vpravo výsledek po dvou měsících. Lokalita Ochoz.


Vybudování tůně z bývalého nezpevněného odvodňovacího kanálu. První snímek po částečném vykácení (12/2011), dále vzhled bezprostředně po vybudování tůně (10/2012) a poslední dva snímky ilustrují postupné zaplavování tůně vodou. Lokalita Rančířovský Okrouhlík.


Stejné místo jako v předchozím případě pouze z jiného pohledu. Lokalita Rančířovský Okrouhlík.


Vlevo po první fázi zásahu - vykácení náletových dřevin, vpravo několik týdnů po vybudování tůně bagrem. Tůň je dotovaná pouze srážkovou a podpovrchovou vodou bez napojení na tok. Lokalita Rančířovský Okrouhlík.


Stejné místo jako v předchozím případě, jen z jiného pohledu. Lokalita Rančířovský Okrouhlík.


Tůň bezprostředně po vybudování a dva měsíce poté. Lokalita Rančířovský Okrouhlík.


Lokalita Rančířovský Okrouhlík.


Lokalita Rančířovský Okrouhlík.


Lokalita Rančířovský Okrouhlík.


Obdoba předchozího. Vykácená plocha s ruční obnovou tůně (5/2012) a následný vzhled po čtyřech měsících se strojní obnovou tůně v pozadí. Lokalita Rančířovský okrouhlík.


Lokalita Rančířovský Okrouhlík.


Lokalita Rančířovský Okrouhlík.


Vzhled původního stavu (6/2012), po vykácení (10/2012), strojní obnova tůně (11/2012) a po zaplavení vodou (12/2012). Lokalita Rančířovský Okrouhlík.


Zdánlivě nesouvisející snímky, přesto se jedná o téže místo a pohled. V prvním případě (10/2012) zcela zarostlá lokalita, po částečném vykácení (10/2012) a po strojním vybudování tůně (12/2012). Lokalita Rychtářský rybník.

 

|  nahoru na stránku  |


Mokřady z.s.