Přednášky‚ články‚ semináře

 
Zde je přehled (výběr) naší přednáškové činnosti, účasti na seminářích a konferencích, pořádání seminářů, dále přehled tiskových zpráv, reportáží, článků a další podobné aktivity :
 
Fotografie a zprávy z dalších akcí pro veřejnost (zejména těch v přírodě) najdete v jiné sekci - zde.
 
..................................................................................................................................................................................
 
 
Mokřadní učebna Skalka v reportáži

 

Článek o nové mokřadní učebně v Jihlavě

duben 2019, Jihlavské listy: Někdejší zpustlé koupaliště Skalka proměnili v mokřadní učebnu

 


 

O mokřadech v Českém rozhlasu

březen 2019 - O mokřadech obecně, ve městě a také o nové mokřadní učebně v Jihlavě mluvil v Českém rozhlasu Mgr. Jaromír Maštera.

    Poradna: Mokřadní učebna je kouskem rozmanité přírody ve městě

 


 

Přednášky na semináři v Telči v roce 2019

7.-8.2.2019 jsme na tradičním semináři k ochraně přírody prezentovali dva příspěvky - "Vzestup a pád "zelených skokanů" a "Revitalizace mokřadu nad Kulatinou 2017".

         
 

 

Cena Rady města Jihlavy i pro Mokřady!

3.12.2018 jsme jsme z rukou paní primátorky převzali Ocenění za péči o přírodní prostředí v Jihlavě, pořádání akcí pro veřejnost a přípravu druhé mokřadní učebny v Jihlavě (mimochodem už je skoro hotová). Moc děkujeme městu za tuto cenu i za dosavadní spolupráci a budeme se snažit v naší práci pokračovat.

Více v oficiální tiskové zprávě města zde

     
 

 

Lokalita V seči v reportáži Českého rozhlasu

červenec 2018 -  reportáž z terénu z lokality V Seči v péči našeho spolku

   Pulci žáby blatnice dorůstají až do dvaceticentimetrové velikosti. Najdete je i v rybníku u Jersína

 


 

Reportáž o činnosti spolku Mokřady v pořadu Chcete mě?

červen 2017 -  reportáž o pozemkových spolcích a činnosti spolku Mokřady z lokalit na Jihlavsku

    Chcete mě? - Zachráněná místa pro tůně (čas 12:07-20:10)

 


 

Přednášky na semináři v Telči v roce 2017

24.3.2017 jsme na tradičním semináři k ochraně přírody prezentovali dva příspěvky - "Výzkum struktury společenstva obojživelníků v lokalitě Jarošovský Kacíř" a "Postupná revitalizace mokřadů (a tvorba biotopů) nad Rančířovským Okrouhlíkem 2009-2016". Seminář pořádala Pobočka ČSO na Vysočině ve spolupráci s ČSOP Kněžice.

         
 

 

29.11.2016 jsme měli přednášku "Budování a obnova drobných vodních ploch" na mezinárodní konferenci "Voda v krajině" v Clarion Congress hotelu v Olomouci, pořádané neziskovou organizací Naše příroda (web):

 
 
 

 

Exkurze a přednáška na národním kole Zlatého listu (Vanov u Telče)

15.6.2016 jsme pro účastníky národního kola přírodovědné soutěže Zlatý list zajišťovali jednu z exkurzí - na lokalitu Zoulinky (v naší péči) a okolní rybníky. Počasí bylo typicky mokřadní... O dva dny později jsme na této soutěži měli přednášku o obojživelnících Vysočiny.
 
 
 

 

Ošklivé nežádoucí hromady - nebo významný biotop?

Přednáška na semináři k ochraně přírody nejen na Vysočině v Telči 17.3.2016:

 

 

13. března 2016 jsme se zúčastnili konference "Pastva - Voda v krajině", pořádané ČSOP a měli jsme zde přednášku o Budování a obnově drobných vodních ploch:

   

 

 

1.12.2015 jsme měli přednášku "Offroad jako nástroj v ochraně přírody" na mezinárodní konferenci Péče o bývalé vojenské prostory v Clarion Congress hotelu v Olomouci, pořádané neziskovou organizací Naše příroda (web):

  

 

 
Reportáž o činnosti spolku Mokřady v pořadu Nedej se!

říjen 2015 -  reportáž o činnosti spolku Mokřady, natáčená během akcí pro veřejnost v roce 2015 

    Nedej se - Vyhlásili válku suchu

 

 

Dne 21.4.2015 vyšel v novinách Jindřichodradeckého deníku článek o ježdění offroadových aut v chráněném území Pískovna na cvičišti (web):

 

 

Dne 29.1.2015 představena na semináři v Telči prezentace "Offroad jako nástroj trvale udržitelného managementu" v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny organizovaný Chaloupkami o.p.s. a Pobočkou ČSO na Vysočině.

    

 


 

Dne 27.9.2014 jsme pořádali náš první seminář "Budování a obnova tůní" přímo na naší nejstarší lokalitě Pístovské mokřady.

Sešlo se 17 účastníků z celé ČR. Dopoledne proběhly tři přednášky. Stěžejní na téma vlastního budování a obnovy tůní. Dále jsme se zmínili o významu offroadů nebo obecně terénní techniky v tvorbě a zachování tůní a nakonec pár slov o praktických zkušenostech s používáním bagru. Odpoledně následovala exkurze po lokalitě Pístovské mokřady pojížděnou offroadovou tehnikou a navštívili jsme též lokalitu Bradelský rybník. Nakonec měli účastníci možnost vyzkoušet si 8 tunový bagr. Díky všem za účast a díky Tomášovi Kratochvílovi a jeho partnerce Katce z go-offroad za chutné občerstvení!

Plánovaný program semináře:

Prezentace:

Fotogalerie:

 

 

Dne 19.9.2014 byl publikován v Jihlavských listech rozhovor o naší činnosti a významu terénní techniky v ochraně přírody. Článek vyšel v souvislosti s pravidelným pořádáním offroadových akcí na lokalitě Pístovské mokřady:

 

 

Účast a spolupořádání setkání Pozemkových spolků 4.- 5. dubna 2014 ve Štokách nedaleko od Jihlavy.

Naše sdružení se zde prezentovalo přednáškou "Zásady budování drobných vodních ploch". V sobotu jsme vedli terénní exkurzi na lokalitu Pístovské mokřady. Exkurze se zúčastnil i zástupce společnosti "go-offroad", která pro nás zajišťuje řízený management vybraných ploch pojezdy terénními auty. Účastníci měli možnost se seznámit s tímto nevšedním typem managementu.

 

 

Dne 20. února 2014 vyšel v Jihlavském deníku článek o naší organizaci a její činnosti (PDF):

 

 

17.února 2014 proběhla přednáška "Mokřady aneb klíč k zadržování vody v krajině" na Vyšší odborné škole zdravotnické a střední odborné škole Farmeko v Jihlavě.

 

 

5. října 2013 - Přednáška "Život v tůních"

Hodinová přednáška konaná v ZOO Jihlava o bohatosti života v tůních ve středoevropských podmínkách. Akce byla podpořena Nadací partnerství a Nestlé.

                      

 

 

Účast na semináři s názvem "Mokřady v zemědělské krajině" konaný dne 14.11.2012 a pořádaný Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. a Ministerstvem životního prostředí. Naše sdružení se zde prezentovalo posterem.

 

Ke stažení kompletní prezentace přednášejících účastníků:

   

             
Hlasový záznam (začátek až 25. minuta)                   Hlasový záznam (25.minuta až konec)
 

   

 
 

 

Dne 12.11.2012 se naše sdružení zúčastnilo vyhlášení výsledků v mezinárodní soutěži "Přeshraniční cena" konané v Dolním Rakousku, které navazuje na náš úspěch v soutěži Skutek roku 2011 v oblasti ochrany životního prostředí v rámci místní Agendy 21.

 

 

Přednáška "Mokřady aneb klíč k zadržování vody v krajině" v ZOO Jihlava ke Dni zvířat ze dne 6.10.2012 pod záštitou Nadace Partnerství:

 

 

 
Ohrožené vodní biotopy v českých hospodářských lesích

aneb jak v lese hospodařit šetrně (nejen) k obojživelníkům!

 

 

.
 
Exkurze a přednáška na národním kole přírodovědné dětské soutěže Zelená stezka - Zlatý list, pod Templštejnem 7.6.2012 (PDF, 6,9 MB):

 

 
Co prozradí žáby svým hlasem? - přednáška v Muzeu Vysočiny v Jihlavě 22.5.2012

 

 

Článek o obojživelnících a jejich ochraně publikovaný v Přibyslavském čtvrtletníku (PDF, 2,6 MB):

 

 

5. ročník odborného semináře Ochrana přírody na Českomoravské vysočině, leden 2012:

Ve dnech 26.-27.1.2012 probíhalo setkání ogranizované ČSOP Kněžice s prezentací terestrických biotopů obojživelníků (PDF, 6,5 MB).

 

 

Setkání neziskových organizací v Borech, prosinec 2011

Dne 10.12.2011 jsme se zúčastnili setkání neziskových organizací zaměřených na ochranu přírody a krajiny. Akci pořádádalo Sdružení Krajina ve spolupráci se ZO ČSOP Bory (více o Sdružení Krajina zde). Prezentovali jsme zde činnost našeho sdružení a dále historii, dosavadní a plánovanou činnost významného krajinného prvku Hulišťata. Obě prezentace jsou ke stažení níže.

      

 


 

Přednáška o obojživelnících a jejich ochraně v jihlavské ZOO

Dne 2.10. 2011 jsme v ZOO Jihlava prezentovali druhové bohatství obojživelníků ČR se zaměřením na ohrožení a ochranu. Vše se konalo při příležitosti vyhlášení výsledků fotografické soutěže "Kvaknispoušť" o nejlepší fotografii našeho druhu obojživelníka.

 

|  nahoru na stránku  |


Mokřady z.s.