Lokality v naší péči - Pozemkový spolek

 
V rámci sdružení "Mokřady - ochrana a management" (dnes Mokřady z.s.) byl v dubnu 2012 akreditován pozemkový spolek Mokřady. Nejde o novou organizaci, ale pouze o činnost (pro nás většinovou) zaštítěnou Českým svazem ochránců přírody - více zde.

Níže je přehled lokalit, kde dlouhodoběji provádíme nějaká opatření na podporu biodiverzity, zadržení vody v krajině a zlepšení vodního režimu. Na některých dalších lokalitách jsme realizovali pouze dílčí opatření a péči tam zajišťuje buď jiná organizace, člověk nebo přímo vlastník - tyto lokality budou mít společnou stránku zde.

Péče o většinu z lokalit je ale dlouhodobá a probíhá doposud. Řada lokalit leží v Kraji Vysočina, některé též ve Středočeském, Jihočeském, Plzeňském a Olomouckém kraji. Na lokalitách probíhá činnost pod již zmíněným pozemkovým spolkem Mokřady. Výjimkou jsou lokality Pístovské mokřady a Popický rybník, kde je činnost prováděna pod hlavičkou Pobočky České ornitologické společnosti na Vysočině a jejím pozemkovým spolkem Gallinago a lokalitou Borovinka, kde je činnost prováděna pod hlavičkou Českého svazu ochránců přírody v Jihlavě. Tato skutečnost je dána historickými vazbami členů na tyto organizace. Ve všech případech ale o dané lokality pečovali a pečují členové spolku Mokřady.
 

Přibližná lokalizace všech zájmových lokalit, kde realizovala opatření naše organizace (stav k 22.12.2022):

                                                                                                                                          Zdroj podkladu: www.mapy.cz
 
Omlouváme se, stránky některých lokalit zatím nejsou vytvořené, některé jsou rozpracované a u některých nejsou doplněny aktuální texty a fotografie. Již kompletní stránky mají níže označení ok. Na všem ale průběžně pracujeme! Pokud se chcete dozvědět co se daný rok dělalo na některé z lokalit, která ještě nemá vytvořenou stránku, navštivte prosím sekci "Zprávy o činnosti".

 


 

Borovinka

Brejlovský rybník     ok

Březina

Dolní Bradlo     ok

Hliniště     ok

Horní Jilmík

Hosovské rybníčky

Hřešice - Bakovský potok

Hřešice - U Brůdku

Hulišťata

Kvášovec

Lesnovské mokřad     ok

Mukařka     ok

Nadějovské nivy

Na hádkách

Na hranicích

Ochoz     ok

Pod Lyžařem

Pístovské mokřady

Popický rybník

Rančířovský Okrouhlík

Rychtářský rybník

Ředkovský mlýn

Řehořovské mokřady

U Měšína

Ústrašínské mokřady

Vílanecká střelnice

V Seči

VVP Rokycany

VVP Stříbro

Zoulinky

Žleby - Pastouška

 

  Další lokality s realizací dílčích opatření

 

 

|  nahoru na stránku  |


Mokřady z.s.