Popický rybník

 

 

 

Úvod

Lokalita se nachází příbližně 5 km jihozápadně o centra města Jihlavy. Rozloha činí přibližně 6 ha. Jde o podmáčenou nivu potoka v blízkosti Popického rybníka. 

Vlastníkem pozemků v této zájmové lokalitě je Statutární město Jihlava. Lokalitu má v bezúplatném užívání Česká společnost ornitologická na Vysočině, o což se výraznou měrou zasloužili členové našeho sdružení Mokřady-ochrana a management, kteří také provádějí pravidelnou péči. Statutárnímu městu Jihlava patří za jeho vstřícný přístup náš velký dík!

Lokalita je dlouhodobě hospodářsky nevyužívaná. Základní součástí managementu je:

- postupná obnova a budování sítě drobných vodních ploch (tůní)
- prořezávka náletových dřevin pro celkové prosvětlení lokality
- kosení vybraných ploch

    
Přibližná lokalizace zájmového území Popický rybník.

    

 Současný letecký snímek s konkrétním vytýčením zájmového území Popický rybník (červeně).

    

Historický letecký snímek zájmového území z roku 1953.

 
Historie lokality a popis naší dosavadní činnosti:
 
Roky 2005 - 2009

- průzkum území.

 

Rok 2010

- uzavření dohody s městem Jihlava o bezúplatném užívání pozemků o celkové ploše cca 6 ha pro ochranu přírody.

- ruční vybudování pěti drobných tůní o celkové ploše 65 m2. Tato činnost byla finančně podpořena z Programu obnovy přirozených funkcí krajiny Ministerstva životního prostředí, děkujeme!

- prořezávka náletových dřevin, převážně vrby a osiky o celkové ploše 2.000 m2. Tato činnost byla finančně podpořena z Programu obnovy přirozených funkcí krajiny Ministerstva životního prostředí, děkujeme!

!

Grafické vyobrazení rozsahu prováděných opatření v roce 2010. Červene - hranice zájmového území, světle modře - prořezávky a kácení dřevin, tmavě modře - vybudování tůní, žlutě - hranice pozemků.

- vypracování inventarizačního průzkumu (botanický, ornitologický, vodní hmyz, motýli, sociální hmyz, sekáči) - PDF, 2,6 MB:

- zpráva o činnosti za rok 2010 (PDF, 2,75 MB):

 

Rok 2011

- ruční kosení podmáčené louky o ploše 1.610 m2 s výskytem vzácnějších druhů rostlin. Uložení pokosené travní hmoty na degradovaná místa mimo louku.

- prořezávka a kácení náletových dřevin na celkové ploše 2.032 m2. Uložení dřevní hmoty na degradovaná místa. Spolu s travní hmotou vytváří úkrytové možnosti a zimoviště pro drobné živočichy.

- ruční vyhloubení pěti menších tůní o velikostech 10, 12, 15, 20 a 25 m2 s průmměrnou hloubkou 30 cm, maximální 50 cm. Celkový objem vykopané zeminy 24,6 m3 s uložením do okolí tůní pro podporu retence vody v tůních.

- strojní vyhloubení (minibagr) pěti tůní o velikostech 20, 35, 40, 50 a 95 m2. Průměrná hloubka cca 40 cm, maximální 90 cm. Celkový objem vykopané zeminy 108,5 m3 s uložením do okolí tůní pro podporu retence vody v tůních.

Grafické vyobrazení rozsahu prováděných opatření v roce 2011. Červene - hranice pozemků, oranžově - prořezávky a kácení dřevin, zeleně - kosení, modře - vybudování tůní.

Roky 2012 a 2013

- bez zásahu

Rok 2014

- na vybraných místech byla provedena mozaiková ruční seč a kácení náletových dřevin pro celkové prosvětlení lokality a prostorové otevření Popického rybníka okolí. Jednalo se převážně o vrby. Děkujeme všem, kteří nám pomáhali!

Rozsah prořezávek náletových dřevin v roce 2014

 
Rok 2015

- ruční mozaiková seč (10% vynechávky) na pěti samostatných plochách o velikostech 1640, 470, 1215, 340, 290 m2.

- prořezávka náletových dřevin převážně mladých smrků v místě plánovaného vybudování tůně na ploše 570 m2. Dřevní ( i travní) hmota byla uožena na hromady na vybraná degradovaná místa.

- strojní vybudování tůně na ploše 290 m2. Průměrná hloubka tůně 50 cm, maximální 100 cm. Zemina byla uložena do bezprostřeního okolí tůně a rozhrnuta, aby zadržovala vodu v tůni a současně splynula s okolím a netvořila nepřirozený val.

Rozsah opatření v roce 2015: žlutě - mozaikové kosení, červeně - prořezávka náletových dřevin, bílé body - uložení travní a dřevní hmoty, modře - vybudování tůně, bíle šrafovaně - uložení vytěžené zeminy.

Kosení, kácení i budování tůně bylo podpořeno z Pogramu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí. Děkujeme!

 

Fotogalerie

Počáteční stav ze září 2010 v místě plánovaných zásahů:


Vlastní realizace a výsledky managementových opatření z podzimu 2010:


Stav lokality a realizace opatření v roce 2011:

  

  

  

  

  


Stav lokality 2012 a 2013:


Stav lokality a realizace opatření 2014 (chronologicky):

 


Stav lokality a realizace opatření v roce 2015:

 

 

, ReStav