Zoulinky

 

 

 

Úvod

Lokalita se nachází přibližně 4 km severovýchodně od města Telč v Kraji Vysočina. Místní název je Zoulinky. GPS souřadnice jsou 49°13´8.903"N, 15°28´25.780"E. Jedná se o podmáčenou nivu Paseckého potoka. Území je již řadu let hospodářky nevyužívané a postupně degraduje šířením ruderální a expanzní vegetace. Vlastníkem je soukromá osoba, které patří náš velký dík za souhlas s našimi aktivitami pro podporu biologické hodnoty území!

Přibližná lokalizace zájmového území Mysliboř-Zoulinky.

 

Historické (1953) a současné letecké foto zájmové lokality (niva uprostřed snímku s dvojicí stromů).