Literatura ke stažení

 
Základem úspěchu je literatura.

Zde najdete důležité publikace, které jsou volně dostupné ke stažení. Rozsáhlejší přehled literatury týkající se mokřadů a obojživelníků najdete zde.

 

Maštera J. & Mašterová A. (2017)Obojživelníci Vysočiny. - Pobočka ČSO na Vysočině, Jihlava. (PDF, 22 MB)

   
Vydání publikace bylo podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny
(č. EHP-CZ02-OV-1-013-2014).
 

Mikátová B. & Vlašín M. (2002): Ochrana obojživelníků. EkoCentrum Brno. (PDF, 2,5 MB)

 

Vojar J. (2007). Ochrana obojživelníků: ohrožení, biologické principy, metody studia, legislativní a praktická ochrana. Doplněk k metodice č. 1 Českého svazu ochránců přírody. ZO ČSOP Hasina Louny. (PDF, 1,2 MB)

 

Zavadil V, Sádlo J. & Vojar J.(Eds.) (2011). Biotopy našich obojživelníků a jejich management. Agentura ochrany přírody a krajiny, Praha (PDF, 5,9 MB)

  

 

Langton T. E. S., Beckett C. L. & Foster J. P. (2001). Great Crested Newt Conservation Handbook. Froglife, Halesworth. (PDF, 3,9 MB)

 

Baker J., Beebee T., Buckley J., Gent A. & Orchard D. (2011). Amphibian Habitat Management Handbook. Amphibian and Reptile Conservation, Bournemouth. (PDF, 3,3 MB).

 

Edgar P., Foster J. & Baker J. (2010). Reptile Habitat Management Handbook. Amphibian and Reptile Conservation, Bournemouth. (PDF, 3,8 MB).

 

Fog K., Drews H., Bibelriehter F., Damm N. & Briggs L. (2011). Managing Bombina bombina in the Baltic Region - Best Practice Guidelines. (PDF, 3,1 MB)

 

Whitehurst J. (2001). Great Crested Newt Mitigation Guidelines. English Nature. (PDF, 0,8 MB)

 

Konvička M., Beneš J., & Čížek L. (2005). Ohrožený hmyz nelesních stanovišť: ochrana a management. Sagittaria, Olomouc. (PDF, 1,4 MB - text a PDF, 1,85 MB - příloha).

Bourá mýty a zažité představy, vnáší nový pohled a svěží vítr do ochrany současné středoevropské přírody a krajiny. Přestože se tato publikace zabývá ochranou mokřadů jen okrajově, považujeme ji za natolik přínosnou a důležitou, že ji zde uveřejňujeme neboť vše souvisí se vším.

 

Konvička M., Čížek L. & Beneš J. (2006). Ohrožený hmyz nížinných lesů: ochrana a management. Sagittaria, Olomouc. (PDF, 2,4 MB - text, PDF, 2,5 MB - příloha)

Obdobně jako předchozí titul šokuje některými svými zjištěními o ochraně naší přírody. Mokřady se zabývá jen okrajově, přesto zde knihu uvádíme pro svůj nesmírný význam. Po přečtení už nikdy nebude Váš přístup k formě ochrany přírody stejný jako před tím. Uvidíte věci, které jste předtím neviděli, budete přemýšlet o věcech, o kterých jste nepřemýšleli...

 

Řehounek J., Řehounková K. & Prach K. (eds.) (2010). Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi. Calla, České Budějovice. (PDF, 4,9 MB)

   

 

Tropek R. & Řehounek J. (eds.) (2012). Bezobratlí postindustriálních stanovišť: význam, ochrana a management. ENTÚ BC AV ČR & Calla, České Budějovice. (PDF, 5,4 MB)

   

 

How to Create a Wildlife Pond. The Mersey Forest Guide. (PDF, 0,8 MB)

 

Pond Management. The  Mersey Forest Guide (PDF, 0,8 MB)

 

Biebighauser T. R. A Guide to Creating Vernal Ponds (PDF, 3,0 MB).

 

Ponds, pools and lochans. Guidance on good practice in the management and creation of small waterbodies in Scotland (PDF, 3,7 MB).

 

Pokud máte pocit, že by zde měl být nějaký titul, kontaktute nás prosím, ať se o něm dozví i ostatní! Děkujeme.

 

|  nahoru na stránku  |


Mokřady z.s.