Nabízíme ...

 
Nabízíme v rámci celé ČR realizaci těchto činností:
.
.
•  biologické průzkumy - zejména obojživelníci, plazi a rostliny, zprostředkovaně i jiné skupiny

•  biologická posouzení a hodnocení dle zákona č. 114/1992 Sb.  (jeden z našich členů je autorizovanou osobou)

•  zpracování odborných dokumentů v oblasti ochrany přírody - plány péče apod.

•  biologický dozor staveb a zásahů

•  návrhy opatření na podporu ohrožených druhů a biotopů  - zaměření zejména na obojživelníky a mokřady

•  odborná pomoc, poradenství a konzultace  - zejména ohledně mokřadů a obojživelníků

•  realizace projektů a zásahů v oblasti ochrany přírody  (se zaměřením na mokřady, obojživelníky a plazy):
- obnova a tvorba tůní = menších vodních ploch (strojně i ručně)
- oprava a obnova menších rybníků (včetně technických objektů) s následnou péčí
- revitalizace vodních toků a revitalizace vodního režimu lokalit
- výlovy drobných vodních ploch vyčerpáním vody (čerpadlo + centrála)
- narušení a strhávání drnu (strojně, příp. i ručně)
- prořezávky a kácení dřevin
- tvorba zimovišť pro drobné živočichy
- ruční kosení luk (křovinořezem, lehkou bubnovou sekačkou)

•  přednášky, terénní exkurze, jiné akce v přírodě, semináře  - zaměření zejména na obojživelníky a mokřady

•  naučné stezky a informační tabule  - propagace ohrožených druhů a zajímavých lokalit

•  návrhy a konzultace zahradních jezírek a přírodě blízkých zahrad

•  poskytování fotografií  (zejména obojživelníci, ale i jiní živočichové a rostliny, mokřady atd.)

 

 

 

Školám, univerzitám, vědeckým institucím a dobrovolníkům nabízíme:
.
.
•  odborné praxe - zejména praktické a výzkumné činnosti v přírodě

•  přednášky - zaměřené na mokřady, tůně, obojživelníky a plazy a praktickou ochranu přírody

•  možnost zapojení se do realizace opatření na podporu ohrožených druhů - společné hloubení tůní s ukázkami živočichů a exkurzí atd. (při těchto akcích zajišťujeme pracovní náčiní a v rámci možností se snažíme zajistit i občerstvení a příp. i proplatit náklady na cestovné)

•  možnost využít lokality v naší péči k vědeckému výzkumu - po předchozí domluvě

•  aktivity pro zájmové kroužky a skupiny, a také pro zaměstnance různých firem, kteří mají zájem o práci v přírodě - zaměření akcí zejména na realizaci opatření na mokřadech (kosení, úklid trávy, prořezávky, ruční budování a obnova tůní); při těchto akcích zajišťujeme pracovní náčiní a občerstvení

.

 


 

Je Vám naše činnost blízká? Vlastníte vhodné pozemky, chcete nebo se již aktivně věnujete péči o vlhké lokality nebo jen zvažujete vybudovat několik tůní, ale nevíte jak na to? Tak neváhejte a kontaktujte nás!  Nabízíme všem spolupráci i realizaci zásahů.

 
1.  Vlastníkům pozemků:

Uvítáme spolupráci s vlastníky pozemků, kteří by bezplatně nebo za symbolické částky poskytli svůj pozemek pro naše aktivity. Vzájemný vztah může mít písemnou formu typu dohody o užívání nebo pronájmu. Dohoda může být i ústní, kdy dáte pouze ústní souhlas s provedením určitého managementu na svých pozemcích. S veškerou naší činností je vlastník pozemků vždy dopředu podrobně obeznámen a dává souhlas ke konkrétní formě a rozsahu zásahu. Veškeré naše aktivity jsou povoleny patřičnými úřady a orgány. Vzájemná spolupráce může být pro vlastníka pozemků i přínosem a to v tom smyslu, že se naše činnost může v určité míře krýt s jeho představou o údržbě pozemků a ve výsledku tak může vlastníkovi pomoci v údržbě a péči. Vždy se snažíme zohlednit vlastníkovu představu a nalézt kompromis ke spokojenosti všech. Nejsme radikálními ochranáři, kteří by prosazovali jednostranné řešení bez ohledu na názor a potřebu ostatních.

Pokud zvažujete prodej podmáčených pozemků, budeme rádi za Vaše nabídky za rozumnou cenu.

 
2.  Sdružením, spolkům, státním orgánům i jednotlivcům:

Všem těm, co se zabývají ochranou přírody a potřebují nebo zvažují zásahy pro podporu biologické hodnoty mokřadů nabízíme spolupráci i realizaci zásahů na podporu ohrožených druhů či zadržení vody v krajině.  Jedná se zejména o budování a obnovu drobných vodních ploch, na které se v rámci ochrany mokřadů specializujeme.

 
Základním charakterem naší činnosti je fakt, že nedochází k trvalým a nevratným změnám v krajině. Pokud nejsou naše aktivity opakovaně prováděny, dojde po několika letech běžnými přírodními procesy k samovolnému návratu do původního stavu. Již při pohledu na letecké snímky našich lokalit je zřejmé, že naše zásahy jsou vesměs maloplošné a výrazně nenarušují vzhled prostředí.

 

|  nahoru na stránku  |


Mokřady z.s.

            

tůně, tůň, vodní nádrž, tůně, tůň, vodní nádrž, tůně, tůň, vodní nádrž, tůně, tůň, vodní nádrž, tůně, tůň, vodní nádrž, tůně, tůň, vodní nádrž, tůně, tůň, vodní nádrž, tůně, tůň, vodní nádrž, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, ochrana přírody, obojživelníci, péče, management, ochrana přírody, obojživelníci, péče, management, ochrana přírody, obojživelníci, péče, management, ochrana přírody, obojživelníci, péče, management, ochrana přírody, obojživelníci, péče, management, kopání, bagrování, sečení, prořezávky, kopání, bagrování, sečení, prořezávky, kopání, bagrování, sečení, prořezávky, kopání, bagrování, sečení, prořezávky, kopání, bagrování, sečení, prořezávky, kopání, bagrování, sečení, prořezávky, kopání, bagrování, sečení, prořezávky, dotace, Program péče o krajinu, AOPK, dotace, Program péče o krajinu, AOPK, dotace, Program péče o krajinu, AOPK, dotace, Program péče o krajinu, AOPK, dotace, Program péče o krajinu, AOPK, tůně, tůň, vodní nádrž, tůně, tůň, vodní nádrž, tůně, tůň, vodní nádrž, tůně, tůň, vodní nádrž, tůně, tůň, vodní nádrž, tůně, tůň, vodní nádrž, tůně, tůň, vodní nádrž, tůně, tůň, vodní nádrž, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, ochrana přírody, obojživelníci, péče, management, ochrana přírody, obojživelníci, péče, management, ochrana přírody, obojživelníci, péče, management, ochrana přírody, obojživelníci, péče, management, ochrana přírody, obojživelníci, péče, management, kopání, bagrování, sečení, prořezávky, kopání, bagrování, sečení, prořezávky, kopání, bagrování, sečení, prořezávky, kopání, bagrování, sečení, prořezávky, kopání, bagrování, sečení, prořezávky, kopání, bagrování, sečení, prořezávky, kopání, bagrování, sečení, prořezávky, dotace, Program péče o krajinu, AOPK, dotace, Program péče o krajinu, AOPK, dotace, Program péče o krajinu, AOPK, dotace, Program péče o krajinu, AOPK, dotace, Program péče o krajinu, AOPK,