Reference - realizovali jsme

 
Úspěšně jsme realizovali (výběr):
 
 
Podpora kuňky ohnivé u Dolního Bradla
- okres Jihlava
- strojně vybudované mělké tůně (větší i menší), prořezávky náletových dřevin, ruční kosení, zimoviště; akce pro veřejnost; péče od roku 2013; vlastní realizace
- podrobnosti o lokalitě zde
 
Péče o pískovnu Hulišťata - VKP
- okres Jihlava
- ručně i strojně budované a obnovené tůně, ručně stržený drn, strojně stržený drn, kácení náletových dřevin, ruční kosení, zimoviště, revitalizace vodního režimu; péče od roku 2009; vlastní realizace
- podrobnosti o lokalitě zde
 
Péče o Pístovské mokřady
- okres Jihlava
- zejména ručně vybudované tůně, strojní stržení drnu, prořezávky a kácení náletových dřevin, ruční kosení, zimoviště, péče o biotopy za pomoci řízených pojezdů offroadové techniky; řada akcí pro veřejnost; péče od roku 2008; vlastní realizace
- podrobnosti o lokalitě zde
 
Péče o rašelinné jezírko Rosička - PP
- okres Jihlava
- kácení stínících dřevin, částečné ruční i strojní odbahnění, ruční vyhloubení tůně, čerpání vody čerpadlem s centrálou za účelem odstranění vysazených ryb, snahy o opravy prosakující hráze; péče od roku 2013; realizace pro Kraj Vysočina
 
Péče o Lesnovské mokřady a rybníky Kulatina a Luční
- okres Jihlava
- revitalizace zatrubněného vodního toku a revitalizace vodního režimu, oprava hráze a osazení výpustného zařízení do rybníka  Kulatina, opravy objektů Lučního rybníka, péče o biotopy rybníků (nízké rybí obsádky, pravidelné výlovy), prořezávky a kácení náletových dřevin, strojně i ručně vyhloubené tůně, mozaikovité kosení, speciální zimoviště, revitalizace části zazemněného litorálu Lučního rybníka; akce pro veřejnost; péče od roku 2012; vlastní realizace
- podrobnosti o lokalitě zde
 
Managementová opatření pro čolky velké na Sochorově
- okres Havlíčkův Brod
- ručně vybudované tůně, prořezávky stínících dřevin v litorálu rybníka, zimoviště; 2012; realizace pro Kraj Vysočina
- podrobnosti o lokalitě zde
 
Podpora ohrožených druhů ve VVP Stříbro - EVL
- okres Tachov
- strojní stržení drnu, strojní obnova tůní, prořezávky náletových dřevin, péče o biotopy za pomoci řízených pojezdů offroadové techniky, zimoviště; akce pro veřejnost; péče od roku 2014; vlastní realizace
- podrobnosti o lokalitě zde
 
Podpora obojživelníků u Rychtářského rybníka - PP
- okres Jihlava
- strojní hloubení a obnova mělkých tůní, prořezávky náletových dřevin, ruční kosení, vyčerpání a slovení zavlečených ryb do tůně; zimoviště; péče od roku 2012; realizace pro Kraj Vysočina a vlastní realizace
- podrobnosti o lokalitě zde
 
Mokřady u Měšína
- okres Jihlava
- ručně vyhloubené tůně v silně podmáčených plochách, prořezávky náletových dřevin, ruční mozaikovité kosení, zimoviště; péče od roku 2012; vlastní realizace
- podrobnosti o lokalitě zde
 
Podpora ohrožených obojživelníků u Hřešic
- okres Kladno
- strojně vybudované mělké tůně na podporu kuňky ohnivé a čolka velkého, mozaikovité kosení, zimoviště; péče od roku 2015; vlastní realizace
- podrobnosti o lokalitě zde
 
Podpora ropuchy krátkonohé v Pískovně Na cvičišti - PP
- okres Jindřichův Hradec
- strojní stržení drnu, strojní obnova tůní, prořezávky náletových dřevin, péče o biotopy za pomoci řízených pojezdů offroadové techniky, obnova hnízdní stěny pro břehule, zimoviště; 2015; realizace pro Jihočeský Kraj a AOPK ČR
- podrobnosti o lokalitě zde
 
Tůně pro střevle potoční na Huťském a Ranském potoce - PP a NPR
- okresy Pelhřimov a Havl. Brod
- strojně i ručně budované tůně u vodních toků s propojovacími průlehy, využitelné pro střevle (desítky m2); 2016; realizace pro AOPK ČR

.

Plány péče (výběr):
pro PR Rybník Březina - včetně biologických průzkumů; 2015; realizace pro Kraj Vysočina
pro PP Pískovna Žizníkov  - včetně biologických průzkumů; 2016; realizace pro Liberecký kraj
pro PP Rybník Strach - včetně biologických průzkumů; 2017; realizace pro Pardubický kraj
pro PP Olšoveček - 2018; realizace pro Kraj Vysočina

.

Komplexní biologické průzkumy různých lokalit
- zajištění botanických i zoologických průzkumů v různých úrovních podrobností, od orientačních po semikvantitativní; realizaci prováděli jednak členové spolku Mokřady (botanický průzkum, průzkum obojživelníků a plazů, průzkum ptáků) a jednak další spolupracující odborníci z jiných institucí (zejména průzkumy různých skupin hmyzu); od roku 2012; vesměs vlastní realizace

průzkumy v roce 2012: Hanzalka (Batelov), mokřady u Měšína, Hulišťata (Kostelní Myslová), Nadějovské nivy (Nadějov), Pastouška (Pístov u Jihlavy), Nový Štocký rybník (Štoky), Ochoz (Netín)

průzkumy v roce 2013: Lesnovské mokřady (Bedřichov u Jihlavy), Horní Ilmik (Hodice), Brejlovský rybník (Křižanov), Mukařka a Posvátný (Batelov), Petrkovské mokřady (Petrkov)

průzkumy v roce 2014: U Kněžského Dvora (Bedřichov u Jihlavy), Na Hádkách (Záborná), Železná Dolina (Kamenice u Jihlavy), Vílanecká střelnice (Vílanec)

průzkumy v roce 2015: Hliniště (Pavlov u Stonařova), Zoulinky (Mysliboř), Rančířovský Okrouhlík (Rančířov), Rybník Březina (Dudín)

průzkumy v letech 2016-2019: další lokality v péči spolku, každoročně minimálně 2 lokality

 
 
Seminář k budování a obnově drobných vodních ploch (tůní)
- přednášky v areálu bývalého VVP Pístov, exkurze po lokalitách Pístovské mokřady a Dolní Bradlo, zakončení akce možností vyzkoušet si bagrování ve skutečném bagru 8 t
- seminář byl pro všechny zdarma díky podpoře od ČSOP; Pístov u Jihlavy; září 2014; vlastní realizace
 
 
•  další lokality s úspěšnými realizacemi managementových zásahů - viz  Lokality v naší péči - Pozemkový spolek
 
    

|  nahoru na stránku  |   zpět na Nabízíme ...   |


Mokřady z.s.