Pískovna Na cvičišti

 

 

 

Úvod

Lokalita se nachází v těsné blízkosti Jindřichova Hradce. Konkrétně cca 2 km jihovýchodně od centra města na souřadnicích 49°7'54.688"N, 15°1'16.733"E. Jedná se o bývalou pískovnu, která má momentálně status chráněného území přírodní památky. Území o ploše 2,5 ha je ve vlastnictví Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Přibližná lokalizace zájmého území Pískovna na cvičišti v blízkosti J. Hradce.

 

Srovnávací fotografie současného a minulého stavu lokality z roku 1953 (před těžbou).

Pískovna hostí celou řadu světlomilných a pískomilných druhů organismů.Biologická hodnota území je bezpodmínečně závislá na občasném mechanickém narušování půdního povrchu a na aktivním bránění zarůstání dřevinami. Těmito zásahy se vytváří podmínky pro raně sukcesní stádia, kterých se účastní a jsou na ně existenčně vázány velká množství dnes již vzácných organismů. Konzervační přístup (princip nezasahování) ochrany přírody v dlouhodobém časovém horizontu tyto lokalitu poškozuje. Více o této problematice a aktivním způsobu ochrany přírody naleznou zájemci například zde:

nebo v sekci literatura.

Více informací k vlastní lokalitě je k dispozici například zde na Wikipedii nebo v dokumentech z inventarizačních průzkumů bezobratlých, rostlin, hub, obratlovců a z plánu péče o území na období 2008 - 2018:

Žádoucí management formou mechanického narušování se zde více méně daří prosazovat. K zintenzivnění těchto pozitivních aktivit se přistoupilo k využití pojezdů offroadovými automobily. Více o významu využívání terénní techniky k uchování a podpoře biologické hodnoty významných lokalit najdete v sekci Pojezd kolové a pásové techniky. První akce tohoto typu se uskutečnila na jaře roku 2015. Zde novinový článek v Jindřichohradeckém deníku z 21.4.2015 o proběhlé akci (http://jindrichohradecky.denik.cz/zpravy_region/v-chranene-piskovne-na-cvicisti-se-prohanela-terenni-auta-20150421.html):

Hlavními vlajkovými druhy lokality je ropucha krátkonohá a břehule říční. Ropucha krátkonohá je vázaná na drobné vodní plochy v opakovaně a často intenzivně narušovaných prostorech. Pískovny jsou pro ní typických životním prostorem stejně jako aktivní kaolinové lomy, podmáčená pole a další. Pískovna na cvičišti je jednou z posledních lokalit tohoto silně ustupujícího druhu v jižních Čechách. Břehule říční je existenčně vázána na strmé pískové stěny, ve kterých si buduje hnízda.

Fotogalerie

Rok 2015