Borovinka

 

Úvod

Lokalita se nachází na severním okraji města Jihlavy v místě ústí Smrčenského potok do rybníka Borovinka. Jde o dva samostatné pozemky v podmáčené nivě o celkové rozloze 0,88 ha.

Vlastníkem pozemků v této zájmové lokalitě je Statutární město Jihlava. Lokalitu má v bezúplatném užívání ČSOP Jihlava, o což se výraznou měrou zasloužili členové našeho sdružení Mokřady-ochrana a management, kteří zde také provádějí pravidelnou péči. Statutárnímu městu Jihlava patří za jeho vstřícný přístup náš velký dík!   

 

 Přibližná lokalizace zájmového území Smrčenský potok - Borovinka.

 

Aktuální snímek s konkrétním vytýčením zájmového území Smrčenský potok - Borovinka (červeně).

 

Historický snímek zájmového území Smrčenský potok - Borovinka z roku 1953.

Historie lokality a popis naší dosavadní činnosti:

Roky 1995 - 2001

- biologický průzkum lokality.

Rok 2002

- vypracování biologického hodnocení zájmové lokality jako podklad pro návrh vyhlášení chráněného území typu Přírodní památka (PDF, 3,2 MB):

Rok 2006

- dne 30.1.2006 vyhlášení části nivy Smrčenského potoka včetně zájmového území za přechodně chráněnou plochu s platností do 31.12.2008.

Rok 2007

- uzavření dohody s městem Jihlava o bezúplatném užívání příslušných pozemků pro ochranu přírody.

- úklid odpadků naplavených Smrčenským potokem

Rok 2008 a 2009

- úklid odpadků naplavených Smrčenským potokem

Rok 2010

- ruční vyhloubení tří tůní o plochách 10, 15 a 25  m2 s uložením vytěžené zeminy do bezprostředního okolí tůní. Opatření bylo podpořeno z Programu obnovy přirozených funkcí krajiny Ministerstva životního protředí, děkujeme!

Grafické znázornění umístění vybudovaných tůní v roce 2010 (červeně).

Rok 2011

- plánujeme vyhloubení sedmi menších tůní, prořezávku a kácení na celkové ploše 400 m2, kosení na ploše 720 m2 a vyhloubení dvou odtokových stružek o celkové délce 40 m.

- zpráva o činnosti v letech 2007 - 2010 (PDF, 2,3 MB)

 

Fotogalerie:

Počáteční stav v roce 2010

 

Ruční hloubení tří tůní v roce 2010

 

tůně, tůň, vo