Na trojúhelníčku

 

 

Úvod

Lokalita se nachází 6,5 km JZ od centra Jihlavy v blízkosti městské části Popice. GPS souřadnice 49° 21´9.616" N a 15°31´53.268" E. Jedná se o nepoužívnaný drobný lůmek na písek lokálního významu. Jako jiné podobné těžební prostory i tento trpí zarůstáním náletovými dřevinami. Vlastníkem je Pozemkový fond ČR, od kterého jej má naše organizace v užívání.

Přibližná lokalizace zájmového území Na trojúhelníčku.

Konkrétní vymezení zájmového území Na trojúhelníčku (červeně).

Současný letecký snímek zájmové lokality.

Historický letecký snímek zájmové lokality z roku 1953.

Popis naší dosavadní činnosti

Lokalita přešla pod naší správu v roce 2017. Pro rok 2018 jsou plánovány biologické průzkumy pro zhodnocení cennosti lokality z hlediska biologické rozmanitosti a celkového významu území. Na základě průzkumů bude vypracován managementový plán. Ten bude s největší pravděpodobností zahrnovat výrazné prokácení dřevin za účelem celkového prosvětlení lokality. Pískovny a jiné těžební prostory jsou známé svým odhaleným zemským povrchem s minimem vegetace, což je důležitý krajinný prvek pro existenci celé řady druhů organismů zejména z řad hmyzu, ale i na písčiny vázaných rostlin. Na živiny chudá písčitá zemina poskytuje útočiště rostlinným druhům extrémně nenáročným na množství živin s nedostatkem vody, což je zvýhodňuje v konkurenčním boji. Tyto podmínky jsou v dnešní na živiny přesycené krajině stále větší vzácností. Bezzásahovost s ponecháním náletových dřevin je nevyužití biologického potenciálu těchto území, který leží naopak v biotopové otevřenosti bez dřevin a v opakovaném narušování vegetačního krytu.

V roce 2018 byla na lokalitu umístěna informační tabule:

    

Fotogalerie

Rok 2018 (před jakýmikoli zásahy)