Kdo jsme . Aktuálně

 
 »  Podpořte nás a mokřady  «               »  Přidejte se k nám!  «

 

 
Kdo jsme ?
 
Spolek "Mokřady z.s." zde prezentuje své záměry, aktivity, zkušenosti a výsledky své činnosti v oblasti ochrany přírody a krajiny se zaměřením na mokřady. Prostřednictvím těchto webových stránek chceme informovat naše kolegy, partnery, úřady a širokou veřejnost o všem zajímavém, co se týká mokřadů.

Náš spolek sdružuje lidi se zájmem o mokřady i přírodu jako celek. Zabýváme se zejména realizací vhodných opatření ke zlepšení zadržování vody v krajině, ke zlepšení vodního režimu lokalit i větších částí krajiny a na podporu ohrožených druhů, zvláště pak obojživelníků. Po dohodě s majiteli pozemků se snažíme zajistit vhodnou dlouhodobou péči a realizovat opatření, která zachovají nebo zvýší přírodovědnou hodnotu lokality a zachovají či zlepší vodní režim.

Ve své činnosti se výrazně zaměřujeme na problematiku ochrany obojživelníků, kteří jsou v současné krajině velmi ohroženi úbytkem vhodných biotopů pro rozmnožování. V rámci obojživelníků se snažíme prováděnými opatřeními podporovat zejména nejvíce ohrožené druhy, kterými jsou např. ropucha krátkonohá, kuňka ohnivá, kuňka žlutobřichá a čolek velký.

Středem našeho zájmu jsou zejména podmáčené a vlhké lokality, ale i ty, které jsou nyní výrazně odvodněné a po vhodném zásahu by opět mohly fungovat jako mokřady. Mokřady v dnešní intenzivně využívané krajině chybí a ty stávající zanikají nebo degradují nedostatečnou péčí. Dnešní tvář kulturní krajiny a jejího přírodní bohatství je výsledkem přírodních procesů a dlouhodobé činnosti člověka. Aby toto bohatství bylo zachováno musí být o krajinu vhodným způsobem pečováno.

V krajině provádíme a zajištujeme zejména tyto činnosti: strojní i ruční budování a obnova drobných vodních ploch (tůní), revitalizace vodních toků a navracení vody na povrch, mozaikovité kosení, prořezávky dřevin, maloplošné strojní i ruční stržení drnu, šetrná péče o rybníky, obnovy a úpravy  rybníků a jiných nádrží, řízené pojezdy offroadů a vojenské techniky (na k tomu vhodných místech - vybrané bývalé VVP a těžební prostory).

Významně se též zaměřujeme na osvětovou činnost o významu mokřadů, péče o mokřady a vše další, co je s nimi spjato. Každoročně pořádáme několik akcí pro veřejnost, při kterých se snažíme i zapojovat veřejnost do praktické péče. Osvětová činnost spolku zahrnuje i provoz těchto internetových stránek, na kterých se snažíme informovat nejširší veřejnost o všem podstatném, co se týká mokřadů.

Kromě praktické péče o mokřadní biotopy a osvětové činnosti náš spolek též provádí a organizuje přírodovědné průzkumy lokalit (zejména před realizací opatření) a organizuje záchranné transfery obojživelníků (více zde).

Naše činnost se soustřeďuje převážně na kraj Vysočina, aktivity ale rozvíjíme i jinde v ČR. Nejen na Vysočině se snažíme zlepšit situaci s vodou v krajině a podpořit tak i obojživelníky a další ohrožené organismy. Svojí činností chceme inspirovat a aktivně podporovat a napomáhat obdobným akcím nebo záměrům jiných uskupení nebo jednotlivců. Nabízíme a uvítáme vzájemnou spolupráci s využitím našich dosavadních zkušeností. Náš spolek je otevřen komukoli s podobnými aktivitami a záměry.

Naší činností nesledujeme žádné jiné cíle než samotnou ochranu, podporu a propagaci přírody. Veškeré naše aktivity jsou prováděny vždy s povoleními všech příslušných úřadů.

Spolek Mokřady z.s. byl založen koncem roku 2011. Zakládající členové však realizovali opatření na několika mokřadních lokalitách již v letech 2008 až 2011 a to pod záštitou Pobočky ČSO na Vysočině a ČSOP Jihlava. Od roku 2012 záštitu nad většinou lokalit přebrala naše organizace. S Pobočkou ČSO na Vysočině a ČSOP Jihlava nadále úzce spolupracujeme.

Spolek Mokřady z.s. má působnost v celé České republice.

Na tomto místě bychom chtěli poděkovat všem vlastníkům a nájemcům, kteří nám umožnili realizaci opatření na jejich pozemcích. Zejména pak Statutárnímu městu Jihlava, městu Stříbro, městu Rokycany, obci Nadějov, obci Lavičky, obci Kostelní Myslová, obci Hodice, obci Pavlov, obci Onomyšl, obci Stanoviště, městysu Kamenice u Jihlavy, městysu Křižanov, Královské kanonii premonstrátů na Strahově, Státnímu pozemkovému úřadu, a desítkám soukromých vlastníků půdy.

Za dobrou spolupráci děkujeme zejména Českému svazu ochránců přírody, ČSOP Jihlava, spolku Naše příroda, skupině go-offroad, ZOO Jihlava, Pobočce ČSO na Vysočině, Gymnázium Ad Fontes, ZŠ Otokara Březiny, Sdružení Krajina, obci Hodice, obci Kostelní Myslová, městu Jihlava, ZŠ Kamenice u Jihlavy, ZŠ Dušejov, spolku Jihlava - Pístov, ČSOP Náměšťské rybníky, spolku Hamerský potok, Save the Frogs, a mnoha dalším.

V neposlední řadě také děkujeme za finanční podporu našich aktivit zejména Ministerstvu životního prostředí, Agentuře ochrany přírody a krajiny, Českému svazu ochránců přírody, Nadaci Partnerství, Sdružení Krajina, Kraji Vysočina, Jihočeskému kraji, Olomouckému kraji a Městu Jihlava. Za významnou podporu děkujeme také účastníkům akce Zoofanatika 2017, firmám Svoboda & Williams, Accolade a Alpiq a několika soukromým dárcům.

Bez Vás by naše činnost nebyla možná. Děkujeme!

 

 

 

 

Líbí se vám naše činnost?  Rádi byste nás podpořili finančním darem?
 
296317866 / 0300 je číslo našeho "dárcovského" účtu v rámci povolené veřejné sbírky zaměřené na ochranu přírody a vhodnou péči o mokřady a přírodu jako celek. Do zprávy prosím uveďte, že jde o dar. Na vyžádání můžeme vystavit potvrzení o daru. 
 
Předem děkujeme za jakoukoli finanční podporu!
 
 

 
.

Přidejte se k nám!

Zaujala Vás naše činnost? Chtěl(a) byste se stát naším členem? Vítáme mezi nás všechny se zájmem o mokřady, obojživelníky, ale i přírodu jako celek.  V případě zájmu vyplňte prosím přihlášku umístěnou níže a pošlete na mokrady@email.cz, případně nás přímo kontaktujte - viz Kontakty.
 

   #    Přihláška ke členství do spolku Mokřady z.s.

 

  
 
 
Aktuálně:
.

22.12.2023 - Z naší poslední letošní realizace u Častotic přejeme všem pěkné Vánoční svátky a úspěšný vstup do nového roku 2024! (děkujeme firmě ADAPTO.space za zapůjčení dronu)! - PFko

25.07.2023 - Vložena Zpráva o činnosti našeho spolku v roce 2022 - zde.

16.12.2022 - Od tůně z Dolního Bradla, plné rdestů alpských a tupolistých, přejeme všem pěkné Vánoce i nový rok 2023! - PFko

25.09.2022 - Vložena Zpráva o činnosti našeho spolku v roce 2021 - zde.

02.05.2022 - Pozvánka na Žabí den 2022 - 21.5.2022 na Hosovských rybníčíčch:

22.12.2021 - Z mokřadu od Dolního Bradla (tůň plná rdestů alpských a s rozmnožováním skokanů ostronosých a dalších obojživelníků) přejeme všem pěkné Vánoce i celý nový rok 2022! - PFko

15.05.2020 - Vložena Zpráva o činnosti našeho spolku v roce 2020zde.

22.12.2020 Krásné prožití Vánočních svátků a úspěšný nový rok 2021přeje spolek Mokřady z.s. - PFko

21.12.2019 Krásné prožití Vánočních svátků a úspěšný nový rok 2020 přeje spolek Mokřady z.s. - PFko

13.06.2019 - Do sekce Historie akcí přidány fotografie z našich tří hlavních jarních akcí pro veřejnost - Slavnostního otevření mokřadní učebny Skalka, Žabího dne pod Ochozem a Žabího víkendu u Rančířovského Okrouhlíku. - zde.

13.04.2019 - Vložena souhrnná fotografická prezentace o činnosti našeho spolku v roce 2018 - zde.

27.03.2019 - Vloženy pozvánky na všechny dubnové akce pro veřejnost - viz Akce-pro-verejnost.

09.02.2019 - Na semináři v Telči 7.-8.2.2019 jsme měli přednášky o Vzestupu a pádu "zelených" skokanů (Richard Kabelka) a o Revitalizaci mokřadu nad Kulatinou (Jaromír Maštera). Druhá z přednášek je dostupná online - zde.

20.12.2018 - Přejeme všem příjemné prožití Vánočních svátků a úspěšný nový rok 2019! - PFko

05.12.2018 - Dne 3.12.2018 jsme jsme z rukou paní primátorky převzali Ocenění za péči o přírodní prostředí v Jihlavě, pořádání akcí pro veřejnost a přípravu druhé mokřadní učebny v Jihlavě (mimochodem už je skoro hotová). Moc děkujeme městu za tuto cenu i za dosavadní spolupráci a budeme se snažit v naší práci pokračovat. Více zde

28.05.2018 - Na web byla vložena tisková zpráva ze slavnostního otevření zrevitalizovaného mokřadu nad Kulatinou - k dispozici je zde.

21.05.2018 - Do sekce Historie akcí byly přidány zprávy a vybrané fotografie ze všech jarních akcí našeho spolku: Den Země v ZOO, Žabí den na Hliništi, Slavnostní otevření zrevitalizovaného mokřadu nad Kulatinou, a Pojďte s námi za žábami na Lesnovské mokřady!

23.02.2018 - Do sekce Zprávy o činnosti byla vložena Souhrnná fotografická prezentace z naší činnosti v roce 2017 a Závěrečná zpráva o činnosti 2017

03.01.2018 - Nedávno vyšla nová publikace Obojživelníci Vysočiny. V elektronické podobě je volně ke stažení, v případě zájmu o tištěnou publikaci kontaktujte autora - Kontakt, nebo vydavatele - Pobočka ČSO na Vysočině.

23.12.2017Příjemné prožití Vánočních svátků a úspěšný nový rok 2018 přejeme všem. A hodně dalších zrevitalizovaných mokřadů přejeme naší české krajině - PFko

22.12.2017 - Doplněna zpráva a fotografie z akce Společné bagrování tůní u Ranč. Okrouhlíku - více zde.

13.08.2017 - Vložena pozvánka na nejbližší akci pro veřejnost - 2.9.2017 - Mokřadní hry na Pístovské pouti. Více zde.

25.06.2017 - Aktualizována a doplněna sekce "Zásady péče o mokřady".

15.06.2017 - Doplněna zpráva a fotografie z akce Pojďte s námi za žábami 2017 - více zde.

01.05.2017 - Do sekce Historie akcí byla vložena krátká zpráva a spousta fotografií z Žabího dne v Nadějově 29.4.2017.

20.04.2017 - Vložena pozvánka na tradiční akci v přírodě 20.5. - Pojďte s námi za žábami!. Více zde.

07.04.2017 - Vložena pozvánka na akci v přírodě 29.4. - Žabí den v Nadějovských nivách. Více zde.

26.02.2017 - Do sekce Zprávy o činnosti byla vložena Souhrnná fotografická prezentace z naší činnosti v roce 2016 a Závěrečná zpráva o činnosti 2016

22.12.2016 - Všem přejeme příjemné prožití Vánoc a hodně úspěchů v novém roce 2017!  Mokřadům a tůním přejeme hodně vody, aby se (nejen) obojživelníci měli kde množit!  (PFko)

05.12.2016 - Zpráva ze slavnostního otevření mokřadní učebny Kalvárie (24.11.), s řadou fotografií, byla doplněna do Historie akcí.

04.12.2016 - Do sekce Naše dokumenty byly přidány zprávy z biologických průzkumů v letošním roce, zpráva z transferů obojživelníků u Svitáku a zpráva z managementové akce pod Ochozem.  

14.10.2016 - Do sekce Historie akcí vložena fotogalerie a zpráva z budování "Mokřadní učebny Kalvárie". Její realizaci podpořila Nadace Partnerství, za což jí velmi děkujeme!

13.10.2016 - V sekci Historie akcí jsou nyní zprávy s fotografiemi z obou akcích pro nejširší veřejnost - Pístovská pouť a Společné bagrování tůní.

30.07.2016 - Vloženy pozvánky na akce pro veřejnost v září a říjnu 2016 - Pístovská pouť (3.9.) a Společné bagrování tůní u Popic (8.10.) - viz Akce pro veřejnost.

19.06.2016 - Upravena a významně doplněna sekce "Přednášky, články, semináře". Doplněny poslední akce včetně exkurze a přednášky na národním kole Zlatého listu. Více na stráce zde.

06.06.2016 - Přidána fotodokumentace a zpráva z akce "Pojďte s námi za žábami!" 2016 na Lesnovských mokřadech - viz Historie akcí.

31.05.2016 - Vložena fotogalerie a zpráva z dvou akcí s dětmi z jihlavské ZŠ Otokara Březiny na Lesnovských mokřadech - viz Historie akcí. Mírně doplněn byl Kalendář akcí 2016.

25.05.2016 - Dvěma akcemi s žáky ZŠ Otokara Březiny (kopání tůní, ukázky obojživelníků - viz zde) jsme oficiálně zahájili realizaci projektu "Mokřadní učebna Kalvárie". Tento projekt je podpořený Nadací Partnerství v rámci grantového programu "Zelené oázy". Děkujeme za podporu!

                        
 
13.05.2016 - Celkově upravena a doplněna byla sekce Historie akcí. Byly zde doplněny i fotografie ze dvou dalších akcí pro veřejnost, kterých jsme se aktivně účastnili s naším stanovištěm - "Den Země v ZOO Jihlava" a "Oslavy osvobození v Rokycanech".

12.05.2016 - Vytvořena podstránka v sekci "Nabízíme..." - Naše úspěšné realizace (reference).

02.05.2016 - Vloženy fotografie z akce pro veřejnost: Žabí den u Horního Ilmiku. viz Historie akcí.

14.04.2016 - Vložena nová podstránka - přehledný Kalendář akcí pro veřejnost 2016.

30.03.2016 - Na web vložena Zpráva o činnosti našeho sdružení v roce 2015 a Fotoprezentace činnosti v roce 2015. viz též Zprávy o činnosti.

29.03.2016  - Vloženy pozvánky na dvě již tradiční akce v přírodě konané na jaře 2016 u Hodic a v Jihlavě na Lesnově - Akce pro veřejnost.

20.12.2015 - Vložena nová lokalita pozemkového spolku Hřešice u Slaného.

18.04.2015 - Vložena pozvánka na offroad akci na pomoc přírode konané 19.9.2015 v Pístově u Jihlavy. Více zde.

30.04.2015 - Vloženy fotky z akce pro veřejnost konané na Lesnově v rámci celosvětového dne Save the Frogs day a vložení pozvánky na tradiční terénní exkurzi 30.5.2015 na Pístovké mokřady a Pístov-Žleby, více zde.

12.04.2015 - Vložena nová lokalita pozemkového spolku Jindřichův Hradec - Pískovna na cvičišti

28.03.2015 - Vložena informace o činnosti na lokalitě Rychtářský rybník v roce 2014

22.03.2015 - Vložena pozvánka na terénní exkurzi "Za lesnovskými obojživelníky" plánovanou na 25.4.2015. Více zde.

29.10.2014 - Vložena informace o pořádání přednášky "Auta, bagry a tanky novými nástroji v péči (nejen) o mokřady".

07.10.2014 - Vložení informace o konání semináře Budování a obnově tůní

30.09.2014 - Vložena pozvánka na veřejnou akci s bagrováním na lokalitě Pístov - Žleby.

08.09.2014 - Vložena pozvánka na veřejnou akci na lokalitu Pístov- Žleby.

04.09.2014 - Vložena pozvánka na offroadovou akci na pomoc přírodě na Pístovských mokřadech.

05.08.2014 - Vložen profil nového zájmového území Stříbro.

08.06.2014 - Vloženy fotky z akce pro veřejnost "Pojďte s námi za žábami" ze soboty 24.5.2014 z Pístovských mokřadů. Více v sekci Historie akcí.

03.06.2014 - Získali jsme grant Nadací Partnertví na revitalizace mokřadu ve Žlebech. Děkujeme!

27.04.2014 - Vloženy fotky z již tradiční terénní exkurze pro širokou veřejnost po mokřadech u Hosova ke světovému dni ochrany obojživelníků The Save the Frogs Day 2014. Více v sekci Historie akcí.

20.04.2014 - Vloženy fotky a postery výstavy "Mokřady na Vysočině" v sídle Kraje Vysočina. Více v sekci Historie akcí

15.04.2014 - Vložena pozvánka na akci v přírodě pro širokou veřejnost 24.5.2014. Více zde.

07.04.2014 - Vloženy fotky z konání setkání pozemkových spolků 4. - 5. 4. 2014 ve Štokách. Více zde.

05.04.2014 - Vložen novinový článek o činnosti naší organizace publikovaný v Jihlavkém deníku. Více zde.

29.03.2014 - Vložena nová lokalita Bradelský rybník v rámci pozemkového spolku Mokřady.

22.03.2014 - Vložena pozvánka na akci pro veřejnost Exkurze po mokřadech u Hosova plánovaná na 26.4.2014 ke světovému dni ochrany obojživelníků Save the Frogs Day.

03.02.2014 - Vložena pozvánka na výstavu Mokřady na Vysočině

27.09.2013 - Vložena pozvánka na ježdění offroadových aut s účastí veřejnosti na lokalitě Pístovské mokřady jako nástroj managementového opatření na podporu biologické diverzity. Více o akci na www.pistovskemokrady.cz.

19.08.2013 - Vloženy dvě pozvánky na terénní akce pro veřejnost 11 a 21.9.2013 nalesnově. Více zde.

21.06.2013 - Získán grant z projektu pro vodu v krajině administrovaný Nadací Partnerství na obnovu lesnovského mokřadu u Jihlavy. Děkujeme!

12.06.2013 - Vložena pozvánka na terénní akci "Pomůžeme lesnovským žabám a čolkům?" konanou 19.5.2013. Více zde

09.05.2013 - Vložena pozvánka na již tradiční terénní exkurzi "Pojďte s námi za žábami" konanou 25.5.2013. Více zde.

19.02.2013 - Vložena pozvánka na terénní exkurzi na tři lokality v naší péči v okolí Jihlavy konanou 27.4.2013 u příležitosti mezinárodního dne žab pod záštitou organizace Save the frogs.

27.01.2013 - Vloženy kompletní přednášky ze semináře "Mokřady v zemědělské ktajině 2012" pořádaný Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. a Ministerstvem životního prostředí. Více v sekci Prezentace, terénní exkurze, postery

23.01.2013 - Ke světovému dni mokřadů (2. února) pořádáme ve Velkých Pavlovicích dne 1. února 2013 od 16:00 dvě přednášky na téma mokřadů.

28.12.2012 - Vše nejlepší do nového roku, mnoho pohody a zážitků v přírodě přeje občanské sdružení Mokřady-ochrana a management.

24.11.2012 - Účast na finále mezinárodní soutěže Přeshraniční ceny v Dolní Rakousku navazující na úspěch v soutěži Skutek roku 2010 a 2011.

07.10.2012 - Srdečně všechny zveme na bagrování tůní na Rančířovském Okrouhlíku u Jihlavy dne 20.10.2012 od 14.00 hod

25.09.2012 - Srdečně zveme na přednášku o historii a významu mokřadů do jihlavké zoo dne 6.10.2012 v 17.00 hod

16.06.2012 - Udělení grantu od Nadace Partnerství v grantovém projektu pro vodu v krajině na obnovu a management lokality Rančířovský Okrouhlík, osvětovou a ekologickou výchovu. Děkujeme!

04.06.2012 - Získání ocenění v anketě Skutek roku 2011 pro právnické osoby v oblasti životního prostředí obce nad 1 000 obyvatel pořádaný Krajem Vysočina. Děkujeme! Více na http://www.kr-vysocina.cz/soutez-skutek-roku-2011/ds-301927/archiv=0&p1=8673 .

11.03.2012 - Terénní exkurze pro veřejnost 19.5.2012, Pístov u Jihlavy - pojďte s námi do přírody! Více zde.

02.09.2011 - Obojživelníci představují klíčovou skupinu organismů mokřadů. Jejich ochrana je tak prioritní. Novinkou roku 2011 je volně dostupná publikace Amphibian Habitat Management Handbook (PDF 3,3 MB) vydaná britskou nevládní organizací Amphibian and Reptile Conservation. Kvalitně a odborně zpracovaná publikace zabývající ochranou obojživelníků a jejich stanovišť ve Velké Británii.

 

22.08.2011 - V současné době považujeme za jednu z hlavních příčin ohrožení vodních organismů nevhodné způsoby chovu ryb, zejména přerybňování. Více naleznete v dokumentu zde nebo na www.amphibia.webzdarma.cz.

01.08.2011 - Náš tým se veřejně distancuje a nesouhlasí se současnou formou a aktivitami Hnutí Duha a dalších organizací i .jednotlivců ohledně prosazovaní ochrany přírody na Šumavě. V zásadě souhlasíme s bezzásahovostí vybraných oblastí včetně zákazu kácení dřevin. Primárně chceme poukázat, že lidé usilující o ochranu naší přírody nejsou názorově jednolitou skupinou, a že extrémní přístup některých skupin a jednotlivců vážně poškozuje obraz ostatních skupin v očích veřejnosti se všemi důsledky - celé znění našeho stanoviska naleznete zde.

20.11.2010 - Založení webu.

  
•  Děkujeme za finanční podporu:

                

                      

 
                
 
.

•  Děkujeme za spolupráci:

.
                                            

                                                 

.
                                         
.

                 ZŠ O.Březiny                            

.

      

 
... a dalším (neorganizovaným) lidem!        
 
 
 

|  nahoru na stránku  |


Mokřady z.s.

    
           

tůně, tůň, vodní nádrž, tůně, tůň, vodní nádrž, tůně, tůň, vodní nádrž, tůně, tůň, vodní nádrž, tůně, tůň, vodní nádrž, tůně, tůň, vodní nádrž, tůně, tůň, vodní nádrž, tůně, tůň, vodní nádrž, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, ochrana přírody, obojživelníci, péče, management, ochrana přírody, obojživelníci, péče, management, ochrana přírody, obojživelníci, péče, management, ochrana přírody, obojživelníci, péče, management, ochrana přírody, obojživelníci, péče, management, kopání, bagrování, sečení, prořezávky, kopání, bagrování, sečení, prořezávky, kopání, bagrování, sečení, prořezávky, kopání, bagrování, sečení, prořezávky, kopání, bagrování, sečení, prořezávky, kopání, bagrování, sečení, prořezávky, kopání, bagrování, sečení, prořezávky, dotace, Program péče o krajinu, AOPK, dotace, Program péče o krajinu, AOPK, dotace, Program péče o krajinu, AOPK, dotace, Program péče o krajinu, AOPK, dotace, Program péče o krajinu, AOPK, tůně, tůň, vodní nádrž, tůně, tůň, vodní nádrž, tůně, tůň, vodní nádrž, tůně, tůň, vodní nádrž, tůně, tůň, vodní nádrž, tůně, tůň, vodní nádrž, tůně, tůň, vodní nádrž, tůně, tůň, vodní nádrž, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, mokřady, mokřad, ochrana přírody, obojživelníci, péče, management, ochrana přírody, obojživelníci, péče, management, ochrana přírody, obojživelníci, péče, management, ochrana přírody, obojživelníci, péče, management, ochrana přírody, obojživelníci, péče, management, kopání, bagrování, sečení, prořezávky, kopání, bagrování, sečení, prořezávky, kopání, bagrování, sečení, prořezávky, kopání, bagrování, sečení, prořezávky, kopání, bagrování, sečení, prořezávky, kopání, bagrování, sečení, prořezávky, kopání, bagrování, sečení, prořezávky, dotace, Program péče o krajinu, AOPK, dotace, Program péče o krajinu, AOPK, dotace, Program péče o krajinu, AOPK, dotace, Program péče o krajinu, AOPK,