Historie akcí

 
... takto probíhaly naše a také jiné akce s naší účastí:
(jde o výběr, pokud chcete vidět fotografie ze všech akcí, navštivte náš Facebookový profil)
 
Fotografie a zprávy z přednášek a seminářů najdete v jiné sekci - zde.
 
..................................................................................................................................................................................
 
21.5.2022 - Žabí den u Hosovských rybníčků
 
Letošní Žabí den proběhl v lokalitě Hosovské rybníčky, o které se staráme posledních 5 let. Návštěvníci mohli vidět 12 druhů obojživelníků, kteří se vyskytují v okolí Jihlavy. Společně jsme si prošli lokalitu, trochu zalovili ve vodě a podívali se co zde žije za vodní živočichy. Nejen pro děti bylo připraveno několik žabích her a k dispozici bylo i občerstvení. Děkujeme všem kdo pomáhal akci zajistit i účastníkům akce za zájem o obojživelníky a mokřady.

fotografie: viz Facebook

pozvánka:

 

 

17.-19.5.2019 -  Žabí víkend u Rančířovského Okrouhlíku

V sobotu 18.5. proběhla u Rančířovského Okrouhlíku akce "Pojďte s námi za žábami!". Této akci pro nejširší veřejnost předcházela páteční exkurze pro rodiče s dětmi a následovala nedělní exkurze pro Spolek Osada Okrouhlík. K vidění byly mokřady s naší již desetiletou péčí, většina druhů vysočinských obojživelníků (včetně obrovského exempláře mloka) a další zajímaví živočichové, pro děti zde byly připraveny žabí hry. Na sobotní akci dorazil i štáb ČT z pořadu Terčin zvířecí svět. Děkujeme všem za účast, celkem se zde během tří dnů vystřídalo nejméně 80 účastníků. 

  
  
  
                

 


 

27.4.2019 -  Žabí den pod Ochozem

V dubnu 2019 proběhl u rybníka Ochoz na Velkomeziříčsku další Žabí den. Již posedmé jsme na mezinárodní "Save the Frogs Day" (vždy na konci dubna) uspořádali podobnou akci. Účastníci mohli vidět mokřad s obnoveným vodním režimem, v naší péči od roku 2012, a ukázky zde žijících obojživelníků a dalších živočichů. Připravena byla žabí hra pro děti a akce jsme zakončili opékáním buřtů. Nakonec nepršelo, i když mělo, za což jsme rádi jen částečně (nemuseli jsme balit mokrý stan) - příroda déšť potřebuje! Děkujeme obci Lavičky za spolupráci při péči o tento cenný mokřad.

  
  
                 

 


 

11.4.2019 - Slavnostní otevření mokřadní učebny Skalka

Ve čtvrtek 11. dubna 2019 jsme spolu se zástupci spolupracujících spolků (ZO ČSOP Jihlava, Sdružení Krajina) a škol, města Jihlavy, kraje Vysočina i dalšími hosty slavnostně zahájili fungování nové mokřadní učebny Skalka. Následně 17.4.2019 požehnal mokřadní učebně pan farář Božik z fary od kostela sv. Jakuba. 

  
  
        

 


 

19.5.2018 - Společně za žábami, mloky a čolky na Lesnovské mokřady !

Po čtvrtečním slavnostním otevření zrevitalizované části Lesnovských mokřadů se v sobotu 19.5.2018 za již výrazně příznivějšího počasí konala naše hlavní akce pro veřejnost - Pojďte s námi za žábami! Na jubilejní desátý ročník této akce dorazilo nejméně 150 účastníků, což nás mile překvapilo. Akcí prováděli "běžní" členové našeho spolku i speciální členové (strážci mokřadu) - čolek horský, čolek velký a mlok skvrnitý. K vidění byly kromě mokřadů i ukázky živých jedinců obojživelníků Vysočiny (9 druhů), připravena byla žabí hra pro děti a také občerstvení u rybníka Kulatina. Díky této akci byl objeven nový druh obojživelníka pro lokalitu (blatnice skvrnitá) a také potvrzen samovolný návrat rosniček na Lesnovské mokřady. Děkujeme všem pomocníkům při organizaci akce.

  
  
  
  
  
  
  
                 

 


 

17.5.2018 - Slavnostní otevření zrevitalizovaného mokřadu nad Kulatinou

Ve čtvrtek 17.5.2018 jsme společně se zástupci AOPK ČR (RNDr. František Pelc), Města Jihlavy (Radek Popelka) Kraje Vysočina (Ing. Martin Kukla) a dalšími slavnostně otevřeli nedávno zrevitalizovaný mokřad nad Kulatinou. Událost proběhla za velmi "mokřadního" počasí (trvalý déšť) a tak účastníci mohli např. na vlastní oči vidět, jak se valí proudy vody novým korytem Stříbrného potoka. Vážíme si všech, kteří se akce i v tomto počasí zúčastnili. Děkujeme.

  
  
  
  
  
  
   

 


 

28.4.2018 -  Žabí den na Hliništi

V sobotu 28.4. jsme oslavili mezinárodní den ochrany žab na mokřadu Hliniště u Pavlova. K vidění byli obojživelníci a další živočichové a rosltiny žijící v tomto mokřadu, o který pečujeme od roku 2015. Potěšila nás vysoká účast. Děkujeme obci Pavlov u Stonařova za spolupráci při péči o tento přírodovědně cenný mokřad!

  
  
  
  
                  

 


 

22.4.2018 -  Život v mokřadech na Dni Země v ZOO Jihlava

Na třetí pokus konečně vyšlo počasí a tak Den Země v ZOO Jihlava proběhl tak jak měl a také s vyšší účastí. Naše stanoviště s mokřadními hrami pro děti jsme měli ve vesnici Matongo. Děkujeme ZOO Jihlava za spolupráci.

  
      

 


 

7.10.2017 -  Společné bagrování tůní u Rančířovského Okrouhlíku

Další veřejné bagrování proběhlo v sobotu 7. října 2017 na mokřadech nad Rančířovským Okrouhlíkem. V letošním roce zde probíhá strojní obnova některých zazemněných tůní, hloubení několika nových a také maloplošné stržení drnu. A právě ke hloubení jedné z nových tůní byla přizvána i veřejnost. Účastníci si mohli vyzkoušet bagrování skutečným bagrem, dozvěděli se také něco o lokalitě o kterou se staráme od roku 2009 a také mohli vidět některé ze vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, pro které jsou zde prováděna různá opatření.

  
  
                

 


 

20.5.2017 - Pojďte s námi za žábami na mokřady k Popicím!

V sobotu 20.5.2017 se uskutečnil další ročník akce Pojďte s námi za žábami! Letos jsme zavítali na mokřady u Popického rybníka, o které pečujeme spolu s Pobočkou ČSO na Vysočině od roku 2010. Více než čtyři desítky účastníků mohly vidět živé jedince 12 druhů našich obojživelníků (děti několik druhů i přímo vylovily z tůní), včetně toho na Vysočině nejvzácnějšího druhu - mloka. Připraveny byly žabí hry (mj. modelování z přírodního jílu), účastníci vykopali novou drobnou tůň pro čolky a společně jsme akci zakončili u ohně. Děkujeme všem kdo nám pomáhali s organizací a také všem účastníkům.

  
  
  
  
  
  
                                 

 


 

29.4.2017 - Žabí den v Nadějovských nivách (Save the Frogs Day)

Žabí den u příležitosti Mezinárodního dne ochrany žab letos proběhl na mokřadech a u rybníků nedaleko Nadějova. Většina této akce proběhla u tůní, které jsme vybudovali v roce 2012 pod Obecním rybníkem. Počasí bylo jen zčásti žabí - hodně vody, ale nízké teploty. I přesto se dětem podařilo v tůních nalovit několik čolků obecných, spoustu malinkých skokanů krátkonohých a spoustu dalších bezobratlých živočichů. K vidění byli živí jedinci obojživelníků, žijících v okolí Nadějova, pro děti byla připravena žabí hra a vše jsme zakončili společným opékáním buřtů.

  
  
  
                           
              
  
              

 


 

24.11.2016 - Slavnostní otevření mokřadní učebny Kalvárie

Společně s žáky a učiteli Základní školy Otokara Březiny jsme ve čtvrtek 24. listopadu otevřeli mokřadní učebnu pro žáky této školy i veřejnost. Otevření se zúčastnili i zástupci města Jihlava (Ing. Kalina), Magistrátu (Ing. Ruschková), Nadace Partnerství (Ing. Šeptunová) a Sdružení Krajina (Ing. Blažek). Na projektu mokřadní učebny spolupracuje spolek Mokřady se ZŠ Otokara Březiny v Jihlavě, učebna se nachází na okraji sídliště Březinova, u rybníku Kalvárie před Základní školou. Realizace byla podpořena v rámci grantového programu Zelené oázy. Více o lokalitě a projektu zde.

  
  
  
  
  
                           

 


 

září - říjen 2016 - Budování mokřadní učebny Kalvárie

V průběhu září a října 2016 jsme ve spolupráci se ZŠ Otokara Březiny v Jihlavě začali tvořit "mokřadní učebnu" u rybníka Kalvárie v Jihlavě. Jako první jsme pokosili a lehce prokáceli místo, kde by měly vzniknout tůně a přístupový (naučný) chodník. Poté jsme se dali do hloubení dvou tůní a zavodňovací stružky, která by měla zajistit jejich lehké napájení vodou. Dílo se zdařilo a tak jsou zde nyní dvě nové tůně, funkční stružka a zemní část chodníku. Na tyto zásahy naváže zbudování poválkové části chodníku a instalace tří informačních panelů - o mokřadech, tůních a zimovištích pro obojživelníky. Děkujeme Nadaci Partnerství, která tento projekt podpořila v rámci programu Zelené oázy (ve spolupráci se společností MOL).

  
                         

 


 

8.10.2016 - Společné bagrování tůní u Popic

I přesto, že meteorologové nás všechny strašili velmi nepříjemným počasím, proběhla sobotní akce u Popického rybníka v podstatě bez deště a všichni si to (snad) užili. Vyzkoušet si bagrovat parádním 5t bagrem přímo v bažině (mokřadu), to se nezažije každý den :-) a vyplatí se kvůli tomu vyrazit do chladného počasí. Díky všem co dorazili a podíleli se na tvorbě nové tůně pro obojživelníky a vážky. Bagrování bylo doplněno krátkou exkurzí po lokalitě, o kterou pečujeme od roku 2010.

              

 


 

3.9.2016 - Mokřadní hry na pístovské pouti

V sobotu 3.9.2016 jsme se zúčastnili Pístovské pouti, organizované spolkem Jihlava - Pístov. Na pouti jsme měli ukázky živočichů žijících na mokřadech v naší péči několik a hlavně „mokřadní“ hry pro děti – např. lovení komárů, žabí stopy, žabí origami, kvíz, vymalovánky, spojovačky a krmení larvy čolka hmyzem. Počasí se vydařilo, děkujeme všem za účast a organizátorům za pozvání a spolupráci!

                         
                         
 
            

 


 

28.5.2016 - Pojďte s námi za žábami na Lesnovské mokřady !

V sobotu 28. května se uskutečnil osmý ročník akce v přírodě a pro přírodu se zaměřením na obojživelníky. Tentokrát jsme společně vyrazili na Lesnovské mokřady, o které se stará sdružení Mokřady od roku 2012. V rámci akce proběhla komentovaná exkurze, "lov" vodních živočichů, ukázky devíti druhů obojživelníků žijících na Vysočině. Pro děti byla připravena i žabí hra "Strastiplná cesta rosničky Aničky". Společně jsme vykopali dvě nové tůně pro žáby a čolky, opekli si buřty dali si k nim limonádu či nealko pivo. Velice nás potěšila vysoká účast (cca 90 lidí). Děkujeme všem za účast i za nové tůně!

          

 


 

25. a 27.5.2016 - Kopání tůní na Lesnovských mokřadech s žáky ZŠ Otokara Březiny

Koncem května 2016 proběhly na Lesnovských mokřadech dvě akce spolu se žáky ZŠ Otokara Březiny - Jihlava. Společně jsme prošli lokalitou, ulovili vodní živočichy, ukázali si obojživelníky žijící na Vysočině a hlavně - vykopali nové tůně pro žáby a čolky! Díky těmto dvěma akcím vznikly tři nové krásné tůně. Děkujeme všem zúčastněným. Akce jsou součástí projektu "Mokřadní učebna Kalvárie" (podpořeno Nadací Partnerství a MOL v rámci programu "Zelené oázy") - muselo totiž dojít k úpravě projektu a část aktivit se přesunula i na Lesnov a tudíž i zde začala fungovat Mokřadní učebna.

 


 

7.5.2016 - Oslavy osvobození Rokycany - Život v mokřadech

Naše sdružení se zúčastnilo 7.5.2016 akce ke Dni osvobození v Rokycanech. Akce se konala v Muzeu na demarkační linii, se kterým spolupracujeme v péči o pozemky města v bývalém vojenském prostoru. Na akci jsme měli stanoviště s ukázkami živočichů žijících ve zdejší lokalitě a hrou pro děti - "najdi vajíčka listonohů".

.
                         

 


 

30.4.2016 - Žabí den u Horního Ilmiku (Save the Frogs Day)

Jarní exkurze k Mezinárodnímu dni ochrany žab letos zavítala na mokřady u Hodic - k Hornímu Ilmiku, kde jsme v roce 2013 budovali tůně pro obojživelníky. Díky oteplení byla spousta žab aktivních a tak probíhala druhá polovina exkurze za malebného houkání desítek kuněk ohnivých. Třicet účastníků mohlo vidět ale i další žáby a čolky, pro děti byla připravena "žabí" hra a na závěr jsme si pochutnali na opečených buřtech. Děkujeme Obci Hodice za spolupráci!

                      

 

                         

Další fotografie z akce jsou dostupné na stránkách obce Hodice zde:    Obec Hodice - fotogalerie 2016

 


 

23.4.2016 - Život v mokřadech na Dni Země v ZOO Jihlava

V rámci akce ke Dni Země v jihlavské ZOO jsme ve vesnici Matongo měli v sobotu 23. dubna 2016 stanoviště o mokřadech. Byly zde umístěny postery a fotografie s tématikou mokřadů a hlavně různé aktivity pro děti - modelování, skládání, vymalovávání, křížovka, spojovačky, krmení larvy čolka a trefování vhodných biotopů pro žáby a čolky. Děkujeme ZOO Jihlava za spolupráci.

             

 

 

6.11.2015 - Péče o mokřad v Železné Dolině, spolu s žáky ZŠ Kamenice

Žáci ze ZŠ Kamenice, kteří zde již loni vytvořili ručně dvě tůně pokračovali i v roce 2015 v péči o tento zanedbaný, ale významný mokřad. Při pěkném slunném podzimním dopoledne zde odklidili pokosenou travní hmotu a udělali mírné prořezávky v okolí tůní. Z nahromaděné trávy vytvořili kompost, který zde bude sloužit k rozmnožování slepýšů, ještěrek a jiných živočichů. Z větví vrb, které prořezali zase vytvořili zimoviště pro obojživelníky. Moc děkujeme žákům a také učitelům za skvěle odvedenou práci.

 

 

30.5.2015 - Akce pro veřejnost "Pojďte s námi za žábami" na Pístovských mokřadech za účasti České televize!

Tradiční akce, při které jsme vysvětlovali způsob a význam managementu lokality Pístovské mokřady. Nejen kosení, prosvětlování lokality kácením dřevin a aktivní budování tůní patří k managementu, ale také jízdy terénních aut, ponechání vývratů a zlomů obohacuje v dlouhodobém měřítku lokalitu, což je jednou z podmínek vysoké biodiverzity. Nově jsme použili párty stan pro případ nepříznivého počasí. Byly zde bohaté ukázky obojživelníků i dalších živočichů. Na závěr bylo budování dvou tůní a doplnění vydané energie opečenými buřty. To vše za účasti České televize. Děkujeme všem za účast a těšíme se příště!!

                      

  

    

 

 

 

25.4.2015 - Terénní exkurze na lokalitě Lesnovské mokřady v rámci celosvětové akce SAVE THE FROGS DAY - letos již počtvrté!

Již tradiční akce jarní vycházky po mokřadech, tentokrát po Lesnově u Jihlavy. Byla vysvětlena historie a plány naší činnosti na lokatě, byl přiblížen význam mokřadů a zejména jsme se zaměřili na povídání o životě v tůních. Děti jsme zapojili do činnosti lovem vodních živočichů. Vše jsme ukončili posezením u ohně. Děkujeme za hojnou účast a těšíme se někdy příště!

                      

 

 

18.10.2014 - Akce pro veřejnost "Společné bagrování tůní ve Žlebech"

Další bagrování s veřejností, kde jste se kromě bagrování mohli dozvědět, jak těžební technika pomáhá uchovat biologické bohatství české krajiny, podrobnosti k lokalitě Pístov-Žleby a proč máme vlastně zadržovat vodu v krajině, když ji naši předci odvodňovali. Akci podpořilo Nestlé a Nadace partnerství.

                      

 

 

20.9.2014 - II. ročník veřejné offroad akce na Pístovských mokřadech

Cílem bylo vytvoření a obnova žádoucích biotopů jako jsou drobné tůně, narušení zapojeného vegetačního krytu pomocí terénních aut a tomu předcházející odstranění dřevin pro prosvětlení lokality (více o významu zde). Akce se zúčastnilo 60 posádek a více než 2000 diváků. Prezentovali jsme zde význam terénní techniky v ochraně přírody a krajiny. Byly zde živé ukázky obojživelníků i korýšů listonohů a žábronožek, kteří jsou pro tyto biotopy typické. Lidé se mohli seznámit s méně obvyklými formami péče o přírodu a o naší činnosti přímo od nás nebo z posterů. Připravena byla celá řada dětských her s tématikou ochrany přírody. Velký ohlas, zejména u dětí, měl malý minibagr, který měli návštěvníci možnost si zdarma vyzkoušet. Děkujeme všem, kteří přišli, a kteří nám pomáhali! Velký dík patří i skupině "go-offroad", kteří zorganizovali vše související s pojezdy včetně zázemí pro závodníky i návštěvníky. Též děkujeme všem, kteří přispěli finančním darem na naše aktivity! Díky ještě jednou a příští rok se opět těšíme!

Pozvánka a prezentované postery:

         

Fotografie z akce:

 

 

17.9.2014 - Akce pro veřejnost "Pomozme žabám a čolkům v Pístově!"

Děkujeme všem za účast, vybudování tůně a vyčištění několika dalších menších nádrží! Náš dík patří zejména dětem, které pracovaly s velkým nasazením!

                         

 

 

 

24.5.2014 - Akce pro veřejnost "Pojďte s námi za žábami" na Pístovských mokřadech

Počasí se opět vydařilo a tak se bylo na co dívat! Děkujeme všem za návštěvu, pomoc s budováním tůně a těšíme se příště!

                 

 

 

26.4.2014 - Exkurze po mokřadech u Hosova ke světovému dni ochrany obojživelníků SAVE THE FROGS DAY!

Počasí nám přálo a tak se nás sešlo na této již tradiční akci kolem 50! Kromě spousty zajímavých informací se nám podařilo odchytit i řadu živočichů mezi kterými byl i nejvzácnější obojživelník této oblasti a tím je Kuňka ohnivá. Děkujeme všem za účast a těšíme se příště!

Pozvánka:                           Prezentace fotografií, autor J. Kněžíček:

 

 

březen 2014 - Výstava "Mokřady na Vysočině"

V průběhu února jsme pořádali ve spolupráci s Krajem Vysočina výstavu o činnosti naší organizace. Činnost byla prezentována formou posterů vyvěšených v sídle kraje vysočina v Jihlavě. Výstava byla zahájena za účasti zástupců Kraje Vysočina pana radního pro oblast životního prostředí Zdeňka Chláda a vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství paní Ing. Evy Horné. Součástí zahajovacího dne byla přednáška na téma "Mokřady a jejich význam v krajině". Děkujeme Kraji Vysočina za spolupráci a poskytnutí prostor a všem, kteří se na přípravě výstavy podíleli.

 

Vystavené postery a fotografie:

            plné rozlišení v pdf 25 MB                              plné rozlišení v pdf 19 MB                             plné rozlišení v pdf 19 MB
 
        plné rozlišení v pdf 33 MB                                  plné rozlišení v pdf 33 MB                            plné rozlišení v pdf cca 32 MB
 
         plné rozlišení v pdf 31 MB                  plné rozlišení v pdf 30 MB                  plné rozlišení v pdf 31 MB
 

        plné rozlišení v pdf 27 MB                    plné rozlišení v pdf 29 MB                  plné rozlišení v pdf 30 MB

 

         plné rozlišení v pdf 31 MB                  plné rozlišení v pdf 34 MB                  plné rozlišení v pdf 32 MB
 
        plné rozlišení v pdf 31 MB                   plné rozlišení v pdf 27 MB
 

   

5.10.2013 - Jízdy terénních aut za účasti veřejnosti na Pístovských mokřadech ve spolupráci s vyznavači offroadových aut na podporu biologické hodnoty lokality

Kromě vlastních soutěžních i volných pojezdů aut a přidruženého programu jsme zde prezentovali činnost našeho sdružení, organizovali soutěže pro děti a prováděli osvětu o významu akce pro přírodu. Blíže o významu pojezdu auty naleznete zde.

                         

 

 

21.9.2013 - Veřejné bagrování v lokalitě Lesnovské mokřady

Druhý ročník úspěšné akce budování tůněk 3,5 tunovým minibagříkem! Kdo chtěl, včetně dětí, mohl si zdarma vyzkoušet ovládaní bagříku a budování tůněk. Součástí akce bylo seznámení veřejnosti s historií, současností a budoucností lokality Lesnovské mokřady a s významem budování tůní.

                     

 

 

11.9.2013 Pomůžeme lesnovským žabám a čolkům? Díl II.

Stejně jako v prvním díle šlo o terénní vycházku pro širokou veřejnost na lokalitu Lesnovské mokřady v těsné blízkosti Jihlavy. Cílem bylo přiblížit tuto lokalitu veřejnosti, tedy stávající a plánovaný stav lokality. Součástí byl výklad o výskytu rostlin a živočichů s živými ukázkami. Následovalo pokračování ručního budování několika drobných tůní nedokončených z 19.6.2013. Na obnově této lokality se finančně podílí společnost Nestlé společně s Nadací partnerství. Děkujeme všem účastníkům a partnerům!                                                           

                    

 

 

19.6.2013 - Pomůžeme lesnovským žábám a čolkům? Díl I.

Terénní vycházka pro širokou veřejnost na Lesnovské mokřady v těsné blízkosti Jihlavy. Cílem bylo seznámit návštevníky s touto zajímavou lokalitou, jejím stávajícím stavem a záměry do budoucna. Součástí byly ukázky mísních rostlin a živočichů, zejména obojživelníků. Účasníci měli možnost vyzkoušet si ruční budování tůní pro podporu místních obojživelníků. Na obnově této lokalitě se finančně podílí společnost Nestlé společně s Nadací partnerství. Děkujeme účastníkům i partnerům!

                     

 

 

25.5.2013 - Pojďte s námi za žábami!

Terénní exkurze pro širokou veřejnost po Pístovských mokřadech s ukázami živých obojživelníků. Účastníci měli možnost si vyzkoušet budování drobné tůně na sousední lokalitě Pístov - Žleby.

                      

 

 

27.4.2013 - Exkurze po mokřadech u příležitosti "Save the Frogs Day 2013"

Terénní exkurze pro širokou veřejnost po lokalitách Pístovské mokřady, Rančířovský Okrouhlík a Popický rybník. Představena činnost sdružení, výsledky naší práce v praxi a ukázky živých obojživelníků. Akce byla součástí celosvětového dne "Save the Frogs Day" zaměřeného na osvětu v oblasti stávajícího ohrožení a na podporu ochrany obojživelníků. Akci zašťituje organizace Save the Frogs. Naše sdružení se zúčastilo této akce druhým rokem.

                    


 

|  nahoru na stránku  |   zpět na Akce pro veřejnost  |


Mokřady z.s.