Kalvárie

 

 

 

Úvod:

Lokalita Kalvárie se nachází mezi ZŠ Otokara Březiny a Lidlem v Jihlavě. Lokalitu tvoří rybník a mokřadní plochy v jeho zátopě. Rybník sice není předmětem našeho zájmu, péči o něj zajišťuje vlastník (město Jihlava), je ale přirozenou součástí přírodní učebny, kterou jsme zde spolu se ZŠ vytvořili. Zájmovou mokřadní plochu u rybníka také vlastní město Jihlava a za jeho souhlas realizací našich aktivit mu děkujeme!

 
Nová přírodní učebna zaměřená na mokřady byla pro veřejnost otevřena ve čtvrtek 24. listopadu 2016 u rybníka Kalvárie v Jihlavě. Slavnostního přestřižení pásky se ujali náměstek primátora Ing. Jaromír Kalina a zástupkyně Nadace Partnerství Ing. Zuzana Šeptunová. Projekt mokřadní učebny Kalvárie finančně podpořila Nadace Partnerství a MOL v rámci programu Zelené oázy.

Na celém projektu mokřadní učebny spolupracoval spolek Mokřady – ochrana a management se základní školou Otokara Březiny v Jihlavě. Společnými silami v lokalitě poblíž této základní školy vytvořili dvě menší drobné vodní plochy (tůně), provedli prořezávku dřevin v ploše budoucích tůní, vytvořili menší zimoviště pro obojživelníky z přírodního materiálu (dřevo a tráva), přístupový chodník ze zeminy i povalový chodník a vyrobili a osadili sem tři informační cedule o mokřadech, tůních a zimovištích.

Smyslem přírodní učebny je přitáhnout děti v rámci výuky do přírody. Žáci budou v mokřadu provádět sledování, měření a pozorování, k čemuž jim pomohou přístroje a pomůcky, které jim byly pořízeny. Důležitá je také příručka Deník badatele, kterou vydalo Sdružení Krajina a v rámci tohoto projektu byl proveden její dotisk. Nová přírodní učebna bude sloužit i široké veřejnosti, která se zde může něco dozvědět o životu v mokřadech.

V rámci projektu mokřadní učebny Kalvárie vznikla i druhá učebna, a to na Lesnovských mokřadech u Jihlavy. Zde na jaře dvě třídy dětí ze ZŠ Otokara Březiny ručně vyhloubili další tři tůně, které doplnily mokřadní biotopy v této lokalitě.

Projekt mokřadní učebny Kalvárie se inspiroval podobným projektem Sdružení Krajina, který byl realizován v Novém Městě na Moravě. U Kalvárie je to v podstatě malá ukázka toho, co spolek Mokřady – ochrana a management dělá ve volné krajině. V současné době (2016) se stará o zhruba 30 mokřadních lokalit, provádí zde praktickou péči a pořádá každoročně několik akcí pro veřejnost, převážně v přírodě.

 

Reportáž České televize ke shlédnutí zde:
10:30-12:20

 

Fotodokumentace - co vše se v projektu událo:

rok 2016