Sochorov

 

 

 

Úvod

Jedná se o přírodní památku vyhlášenou 10.4.2000 Krajem Vysočina. Nalézá se přibližně 1 500 m jihovýchodně od obce Koječín mezi Havlíčkovým Brodem a Humpolcem na GPS souřadnicích 49°32'35.381"N, 15°29'34.329"E. Jádro území tvoří extenzivně obhospodařovaný lesní rybníček o velikosti přibližně 1 ha společně s přilehlými lesními a lučními pozemky. Předmětem ochrany jsou především obojživelníci a to zejména vzácný čolek velký, ale také hojně se zde vyskytující čolek obecný a čolek horský. Z rostlin se zde vyskytuje ďáblík bahenní a kozlík dvoudomý.

Přibližná lokalizace zájmového území Sochorov.

 

Současný letecký snímek území.

 

Historický letecký snímek z roku 1953.

 

Bližší charakteristiku území a kompletní podrobný plán péče o území naleznete v samostatných dokumentech:

                               

Plán péče o PP Sochorov 2012 - 2022      M1 - orientační mapa

 

                      

M2 - katastrální mapa                              M3 - dílčí plochy

 

T2 - popis dílčích ploch a výčet plánovaných zásahů

Popis naší dosavadní činnosti:

V roce 2012 započalo naše občanské sdružení realizovat plánované zásahy dle plánu péče. Jedná se zejména o prořezávku břehových porostů v západní části vodní plochy a dále zbudování dvou menších tůní.

Grafické zobrazení prováděných zásahů na leteckém snímku v roce 2012: červeně - prořezávky náletových dřevin, modře - budované tůně.

Na lokalitu byla umístěna informační tabule o prováděných zásazích a jejich významu:

Souhrnná fotodokumentace 2012 (PDF, 3,3 MB):

 

Fotogalerie 2012: