Řehořovské mokřady

 

 

 

Úvod

Lokalita se nachází v centru obce Řehořov, která leží cca 15 km východně od Jihlavy na GPS souřanicích 49°23'48.834"N, 15°47'16.171"E. Zájmovou plochu tvoří výhradně betonová požární nádrž. Předmětem ochrany je zde zejména regionálně vzácná ropucha zelená, ale i další obojživelníci. Veškerá prováděná opatření a péče vedou k udržení vody v nádrži, snadné a bezpečné migraci obojživelníků a udržení vhodných rozmnožovacích podmínek.

Lokalizace řehořovké nádrže

Historie lokality a naše dosavadní činnost:

- od roku 2001 je lokalita vedena v patrnosti

- roku 2003 byla lokalita na podnět ČSOP Jihlava vyhlášena za významný krajinný prvek (VKP)

- v roce 2006 bylo instalolváno jednoduché zařízení pro snažší opouštění nádrže obojživelníky

- v období 2007 - 2011 samovolné zarůstání nádrže s následným částečným vyčištěním v roce 2011

- rok 2012 - kompletní vyčištění nádrže, zvýšení vodní hladiny a rozšíření zpřístupnění nádrže pro migraci obojživelníků

Podrobnosti naleznete v dokumentu níže. Děkujeme všem, kteří se podíleli na pracech v roce 2012.

Čištění řehořovské požární nádrže 2012 - závěrečná zpráva projektu (PDF, 3,3 MB):

Souhrnná fotodokumentace 2012 (PDF, 1,5 MB):